Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2905

I C 27/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-06-26

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko T. Z. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę I.Zobowiązuje pozwanego T. Z. , aby w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie opublikował i utrzymał na swój ko
Czytaj więcej»

I C 593/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-12-19

Data publikacji: 2021-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 593/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia del. Adrianna Gołuńska-Łupina Protokolant: stażysta Katarzyna Pielechowska po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2019 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko Gminie Miasta G. o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
Czytaj więcej»

I C 602/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-12-16

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 602/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 grudnia 2014 r. w G. sprawy z powództwa J. H. przeciwko R. P. o zapłatę, 1)zasądza od pozwanego R. P. na rzecz powódki J. H. kwotę 70.000 zł ( siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 06 listopada 2013 roku do d
Czytaj więcej»

I C 681/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-09-25

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 681/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : sekr. sąd. Magdalena Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko A. S. i Z. S. (1) o zapłatę I uchyla w całości nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w dniu 20 maja 2016 r. w sprawie I Nc 425/15 i oddala powó
Czytaj więcej»

I C 694/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 694/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2017r Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Małgorzata Janicka Protokolant st. sekr. sąd. Marzena Łabędkowska po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017r. w Gdańsku sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. przeciwko Stowarzyszeniu (...) w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I . Oddala powództwo II. Opłatę tymczasową w kwocie 1000 zł uzna
Czytaj więcej»

I C 737/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 737/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : staż. Klaudia Fera po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w W. przeciwko J. S. i M. S. o zapłatę I zasądza od pozwanych J. S. i M. S. solidarnie na rzecz powoda (...) SA w W. kwotę 474.841,57 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterd
Czytaj więcej»

I C 703/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 703/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Ewa Karwowska Protokolant st. sekr. sąd. Danuta Szpanowska- Bartkowska po rozpoznaniu w dniu 1.12.2016 r. w Gdańsku sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. w G. przeciwko (...) w G. o zapłatę I.Oddala powództwo. II.Zasądza od powódki (...) Spółki z o.o. w G. na rzecz pozwanego (...) w G. kwotę 3688 zł (trzy tysiące sześćset osi
Czytaj więcej»

I C 1187/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-10-22

Data publikacji: 2021-05-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1187/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : staż. Natalia Szczesik po rozpoznaniu w dniu 8 października 2018 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę I nakazuje pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. , aby w terminie 14 dni od uprawomocnienia s
Czytaj więcej»

I C 1122/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1122/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: stażysta Olga Górska po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. B. , K. B. (1) i J. B. (1) przeciwko T. B. o ustalenie, 1)ustala, że oświadczenie woli - pełnomocnictwo udzielone przez powódkę J. B. (1) pozwanemu T. B. w dniu 21 grudnia 2011 roku w formie aktu notar
Czytaj więcej»

I C 1192/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-06-27

Data publikacji: 2021-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1192/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : Sędzia del. Michał Jank Protokolant : sekr, sąd. Karolina Marcinkowska po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2019 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko Gminie M. G. o nakazanie i zapłatę I nakazuje pozwanej Gminie M. G. usunięcie skutków naruszenia dób osobistych powódki M. M. (1) poprzez skierowanie do niej w termin
Czytaj więcej»