Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2544

I C 11/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 11/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018r Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Janicka Protokolant: st. sekr. sąd. Marzena Łabędkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2018r w Gdańsku sprawy z powództwa M. S. i małoletniego A. N. przeciwko (...) Centrum (...) w G. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę I. Nakazuje pozwanemu (...) Centrum (...) w G. złożenie pisemnego oświadczenia następujące
Czytaj więcej»

I C 13/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2018-12-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 13/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. do SO Michał Jank Protokolant: staż Klaudia Fera po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w W. przeciwko A. P. i G. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) SA w W. na rzecz pozwanych A. P. i G. P. solidarnie kwotę 10.800 zł (dziesięć tysięcy osiemse
Czytaj więcej»

I C 12/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 12/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) w K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. o zobowiązanie do udzielenia informacji i udostępnienie dokumentów, 1)zobowiązuje pozwanego (...
Czytaj więcej»

I C 12/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-03-20

Data publikacji: 2015-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 12/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2015 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę i o ustalenie, 1)oddala powództwo w całości, 2)odstępuje od odciążenia powoda kosztami procesu. UZASADNIENIE Powód K. K. (1) w dniu 2 stycz
Czytaj więcej»

I C 27/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-06-26

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko T. Z. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę I.Zobowiązuje pozwanego T. Z. , aby w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie opublikował i utrzymał na swój ko
Czytaj więcej»

I C 27/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 27/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Piotr Daniszewski Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Nowakowska po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa T. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda T. J. kwotę 120.183,16 zł (sto dwadzieścia tysięcy sto osie
Czytaj więcej»

I C 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-16

Data publikacji: 2018-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 28/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Zakładu Karnego w B. o zapłatę, 1 oddala powództwo w całości; 2 odstępuje od obciążenia powoda kosztami procesu. UZASADNIENIE Powód P. D. wniósł o zasa
Czytaj więcej»

I C 42/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-10-10

Data publikacji: 2016-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 42/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : sekr, sąd. Magdalena Szulta po rozpoznaniu w dniu 26 września 2016 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa H. C. (obecnie (...) sp. z o.o. w R. ) przeciwko Gminie Miasta G. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Gminy Miasta G. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w R. kwotę 293.616,81zł (dwieście dziewię
Czytaj więcej»

I C 51/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-07-10

Data publikacji: 2017-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 51/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Michał Jank Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa T. S. przeciwko Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu w S. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda T. S. na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolit
Czytaj więcej»

I C 52/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-07-07

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 52/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. B. (1) i M. B. (2) przeciwko G. S. o nakazanie, 1)nakazuje pozwanemu G. S. usunięcie drzew posadowionych na nieruchomości należącej do pozwanego, zapisanej w księdze wieczystej nr (...) , działka nr (
Czytaj więcej»