Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2873

XV C 481/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-06-17

Data publikacji: 2014-12-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt XV C 481/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Misiurna Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kowalczuk- Diaków po rozpoznaniu w dniu 03 czerwca 2014r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa H. N. przeciwko A. S. (1) , A. S. (2) i J. C. o zapłatę I. Oddala powództwo; II. Nie obciąża powódki kosztami procesu; III. Przyznaje adwokatowi Ł. K. z Kancelarii Adwoka
Czytaj więcej»

XII Ga 417/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-01-16

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt XII Ga 417/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 24 października 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku oddalił powództwo( pkt I wyroku) oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 9.000 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Podstawę rozstrzygnięcia Sądu I instancji stanowiły następujące ustalenia i rozważania. W dniu 29 stycznia 2015r. strony zawarły umowę zlecenia nr (...) , której przedmiotem było wykonanie przez pozwanego dla powoda biznesplanu dla pr
Czytaj więcej»

XV C 379/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-10-21

Data publikacji: 2014-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV C 379/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2014 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Misiurna Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kowalczuk - Diaków po rozpoznaniu w dniu 21 października 2014r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa E. L. przeciwko J. L. o zapłatę I. Oddala powództwo; II. Zasądza od powódki E. L. na rzecz pozwanego J. L. kwotę 17.184,31 zł ( siedemnaście tysięcy sto osiemd
Czytaj więcej»

XV C 407/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-02-12

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVC 407/12 Gdańsk, dnia 12 lutego 2016 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Weronika Klawonn Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Florian po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko (...) Funduszowi (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Funduszu (...) na r
Czytaj więcej»

VII Pa 9/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-04-13

Data publikacji: 2016-06-15

trafność 100%

Sygn. akt VII Pa 9/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Katarzyna Antoniewicz Sędziowie: SSO Ewa Piotrowska SSR del. Jarosław Matuszczak (spr.) Protokolant: st.sekr.sądowy Sylwia Kowalska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. na rozprawie w G. sprawy z powództwa J. D. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o odszkodowanie na skutek apelacji
Czytaj więcej»

XVI Ca 368/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2015-10-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Celem niniejszego postępowania jest ustalenie rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości, a stan ten w przypadku występowania następców prawnych poprzednich właścicieli nie może być ustalony na podstawie oświadczeń wiedzy uczestników postępowania, nawet jeśli nie kwestionują ( z różnych względów) kręgu spadkobierców.
Sygn. akt XVI Ca 368/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XVI Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Marcin Jensko Sędziowie: SSO Hanna Czerniak-Wołochowska (spr.) SSO Magdalena Chrzanowska Protokolant: Aleksandra Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 4 września 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa L. D. przeciwko Gminie M. S. o uzgodnienie treści księgi wieczystej na skutek apelacji pozwanego od wyr
Czytaj więcej»

VII Pa 52/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2016-06-29

trafność 100%

Sygn. akt VII Pa 52/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Golba - Kilian Sędziowie: SSO Maria Ołtarzewska (spr.) SSO Wojciech Midziak Protokolant: st.sekr.sądowy Sylwia Kowalska po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r. na rozprawie w G. sprawy z powództwa I. W. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o przywrócenie do pracy i wynagrod
Czytaj więcej»

XIV K 139/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-01-28

Data publikacji: 2019-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn.akt. XIV K 139/14 UZASADNIENIE Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie oskarżyła : A. G. (1) , o to, że: I. w okresie od połowy czerwca 2008r. do 1 lipca 2011r. w K. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i pełniąc funkcję prezesa (...) Towarzystwa Sportowego (...) z siedzibą w K. i będąc z tego tytułu obowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi Stowarzyszenia przez nadużycie udzielonych jemu uprawnień wyrządził w/w Stowarzyszeniu szkodę majątkową w łącznej kwocie 380.826 złotych w
Czytaj więcej»

VII Pa 45/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-07-08

Data publikacji: 2016-10-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wyrok nie odczytany w całości, wprawdzie nie istnieje w sensie prawnoprocesowym, jednakże istnieje w sensie faktycznym i może, na skutek błędnego uznania go za wyrok istniejący w sensie prawnym, wywoływać skutki prawne. Z tego względu, z uwagi na brak dedykowanego środka do usunięcia wyroku istniejącego w tylko sensie faktycznym, winien on (...)
Sygn. akt VII Pa 45/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Katarzyna Antoniewicz Sędziowie: SO Ewa Piotrowska SR del. do SO Jarosław Matuszczak (spr.) Protokolant: ref. staż. Justyna Łącka po rozpoznaniu w dniu 08 lipca 2016 r. w Gdańsku, na rozprawie, sprawy z powództwa M. Ł. (1) przeciwko R. R. (1) o ustalenie istnienia stosunku pracy i wynagrodzenie na skutek apela
Czytaj więcej»

I C 1092/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2015-07-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1092/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 03 lutego 2015 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa T. G. przeciwko S. J. o ustalenie nieważności umowy dożywocia, 1)ustala, że oświadczenie woli złożone przez E. G. (1) , które zamieszczone zostało w paragrafie drugim umowy dożywocia
Czytaj więcej»