Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2524

I C 691/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-12-19

Data publikacji: 2018-11-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 691/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Marzena Łabędkowska po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. o uchylenie uchwał, ewentualnie - stwierdzenie ich nieważności, bądź ewentualnie - ustalenie istnienia uchwały, 1) oddala po
Czytaj więcej»

I C 702/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-05-10

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 702 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2016 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa K. J. przeciwko K. J. (1) o zapłatę, 1) oddala powództwo w całości, 2) zasądza od powoda K. J. na rzecz pozwanej K. J. (1) kwotę 7.217 zł ( siedem tysięcy dwieście siedemnaście złot
Czytaj więcej»

I C 703/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 703/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Ewa Karwowska Protokolant st. sekr. sąd. Danuta Szpanowska- Bartkowska po rozpoznaniu w dniu 1.12.2016 r. w Gdańsku sprawy z powództwa (...) Spółki z o.o. w G. przeciwko (...) w G. o zapłatę I.Oddala powództwo. II.Zasądza od powódki (...) Spółki z o.o. w G. na rzecz pozwanego (...) w G. kwotę 3688 zł (trzy tysiące sześćset osi
Czytaj więcej»

I C 729/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-01-05

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 729 / 09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 stycznia 2016 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2015 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa H. K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Plac (...) w G. o uchylenie uchwał, oddala powództwo w całości. UZASADNIENIE Powód H. K. pozwem z dnia 29 maja 2009 r. wniósł przeciwko W
Czytaj więcej»

I C 737/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-01-29

Data publikacji: 2018-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 737/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : staż. Klaudia Fera po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2018 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w W. przeciwko J. S. i M. S. o zapłatę I zasądza od pozwanych J. S. i M. S. solidarnie na rzecz powoda (...) SA w W. kwotę 474.841,57 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterd
Czytaj więcej»

I C 767/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-12-17

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 767/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR del. Magdalena Chrzanowska Protokolant: stażystka Ewa Krasuska po rozpoznaniu w dniu 03 grudnia 2013 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko B. O. o zapłatę I.Zasądza od pozwanej B. O. na rzecz powoda M. O. kwotę 134.400 zł (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia
Czytaj więcej»

I C 779/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2018-11-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 779/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: stażysta Liliana Malinowska po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa O. V. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę oraz o nakazanie złożenia oświadczenia, 1 Oddala powództwo w całości. 2. Zasądza od powoda A. V. na rzec
Czytaj więcej»

I C 791/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 791/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : sekr. sąd. Magdalena Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa D. P. (1) przeciwko (...) SA w W. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda D. P. (1) na rzecz pozwanego (...) SA w W. kwotę 14.417 zł (czternaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych
Czytaj więcej»

I C 800/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 800/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa J. J. przeciwko P. C. o zapłatę I.oddala powództwo; II.zasądza od powoda J. J. na rzecz pozwanego P. C. kwotę 3617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

I C 802/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-03-13

Data publikacji: 2015-08-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 802/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2015 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa K. B. i E. B. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie (...) w G. , zastępowanemu przez Prokuratorię Generalna Skarbu Państwa w W. o zapłatę, 1)oddala powództwo w całości, 2)odstępuje o
Czytaj więcej»