Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2240

I C 63/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-07-02

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 63/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Karwowska Protokolant: st. sekr. Sąd. Danuta Szpanowska - Bartkowska po rozpoznaniu w dniu 18.06. 2015 r. w Gdańsku sprawy z powództwa D. S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w G. o uchylenie uchwały ewentualnie o ustalenie I.Uchyla uchwałę nr (...) pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w G. . II.Za
Czytaj więcej»

I C 72/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 72/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. oraz (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o rentę i zapłatę, I.oddala powództwo w całości; II.odstępuje od obciążenia powódk
Czytaj więcej»

I C 81/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-09-15

Data publikacji: 2016-10-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 81/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : sekr, sąd. Magdalena Szulta po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa " (...) spółka akcyjna w G. przeciwko A. Z. o zapłatę I.oddala powództwo; II.zasądza od powoda " (...) spółka akcyjna w G. na rzecz pozwanej A. Z. kwotę 7217 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaś
Czytaj więcej»

I C 87/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2014-09-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 87/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR del. Magdalena Chrzanowska Protokolant: stażystka Ewa Krasuska po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2014 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko W. G. i K. S. o zapłatę I.Powództwo oddala; II.Zasądza od powódki M. K. na rzecz pozwanych W. G. i K. S. solidarnie kwotę 7234 zł ( siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote ) ty
Czytaj więcej»

I C 92/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2017-08-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 92/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. S. (1) przeciwko S. W. o zapłatę I.oddala powództwo; II.zasądza od powoda J. S. (1) na rzecz pozwanego S. W. kwotę 7.217 (siedem tysięcy dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu k
Czytaj więcej»

I C 101/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2016-12-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 101/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : sekr. Sąd. Magdalena Szulta po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. i (...) sp. z o.o. w G. o zwolnienie spod egzekucji I.zwalnia spod egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w
Czytaj więcej»

I C 102/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 102/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 03 czerwca 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) S. A. z siedzibą w W. przeciwko Gminie Miasta G. na skutek sprzeciwu powoda od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 17 grudnia 2015 roku, o ustalenie wysokości
Czytaj więcej»

I C 107/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-10-11

Data publikacji: 2014-02-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 107/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR del. Magdalena Chrzanowska Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Nowakowska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2013 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko I. Z. , J. W. i P. K. o zapłatę I.oddala powództwo; II.zasądza od powódki D. K. na rzecz I. Z. kwotę 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastęp
Czytaj więcej»

I C 201/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 201/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Małgorzata Janicka Protokolant st .sekr. sąd. Marzena Łabędkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2015r w G. sprawy z powództwa K. Z. przeciwko (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I .Oddala powództwo II. Zasądza od powódki K. Z. na rzecz (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 4.417zł ( cztery tysi
Czytaj więcej»

I C 203/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-05-27

Data publikacji: 2013-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 203/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Ewa Karwowska Protokolant st. sekr. sąd. Danuta Szpanowska- Bartkowska po rozpoznaniu w dniu 13.05.2013 r. w Gdańsku sprawy z powództwa Towarzystwa (...) SA w W. przeciwko M. K. o zapłatę 1. Zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda Towarzystwa (...) SA w W. kwotę 114 377,06zł (sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siede
Czytaj więcej»