Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2474

I C 1004/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-05-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1004/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 07 kwietnia 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa L. S. przeciwko M. S. i Agencji (...) w W. o ustalenie, 1) oddala powództwo w całości, 2) odstępuje od obciążania powódki kosztami postępowania, 3) przyznaje adwokatowi K. S. kwotę 3.600,00 z
Czytaj więcej»

I C 1047/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1047/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017r Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Janicka Protokolant: st. sekr. sąd. Marzena Łabędkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2017r. w Gdańsku sprawy z powództwa Spółdzielni (...) w G. przeciwko Gminie Miasta G. o ustalenie I.ustala, że wypowiedzenie z dnia 21 października 2009r. wysokości obowiązującej dotychczas opłaty rocznej za użytk
Czytaj więcej»

I C 1057/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1057/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Piotr Daniszewski Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Nowakowska po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powódki Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. na r
Czytaj więcej»

I C 1067/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2014-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1067/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR del. Magdalena Chrzanowska Protokolant: stażystka Ewa Krasuska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko Towarzystwu (...) SA z siedzibą w G. oraz Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w G. o ustalenie I.Powództwo oddala; II.Zasądza od powoda P. W. na rzecz pozwanego Towarzystwa (..
Czytaj więcej»

I C 1071/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1071/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : sekr. sąd. Magdalena Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa S. J. (1) przeciwko (...) Izbie (...) w G. o nakazanie i zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda S. J. (1) na rzecz pozwanej (...) Izby (...) w G. kwotę 557 zł (pięćset pięćdziesiąt s
Czytaj więcej»

I C 1080/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-08-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 1080/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Małgorzata Janicka Protokolant st. sekr. sąd. Marzena Łebędkowska po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2016r. w Gdańsku sprawy z powództwa D. Ż. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I. Oddala powództwo, II. Kosztami postepowania obciąża powoda III. Zasądza od powoda D. Ż. (1) na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w
Czytaj więcej»

I C 1082/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-06-12

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1082/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko Skarbowi Państwa - (...) w (...) , zastępowanemu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w W. o zapłatę, 1)oddala powództwo w całości; 2)odstępuje od obciążenia powoda M. W. koszt
Czytaj więcej»

I C 1092/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2015-07-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1092/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 03 lutego 2015 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa T. G. przeciwko S. J. o ustalenie nieważności umowy dożywocia, 1)ustala, że oświadczenie woli złożone przez E. G. (1) , które zamieszczone zostało w paragrafie drugim umowy dożywocia
Czytaj więcej»

I C 1092/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1092/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa W. Z. przeciwko Skarbowi Państwa - Prokuraturze (...) w G. o zapłatę, I. zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Prokuratury (...) w G. na rzecz powoda W. Z. kwotę 80.000 (osiemdziesiąt tysięc
Czytaj więcej»

I C 1100/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-09-26

Data publikacji: 2016-10-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1100/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Michał Jank Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Szulta po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I.zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda M. G. : 1.kwotę 61.690,46 zł (sześćdziesiąt jeden t
Czytaj więcej»