Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2451

XII Ga 749/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Sygn. akt XII Ga 749/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący : SSO Rafał Terlecki (spr.) Sędziowie : SO Anna Brzoza SO Dariusz Kardaś Protokolant : stażysta Paweł Grzesiak po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. oraz E. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z
Czytaj więcej»

XII Ga 749/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Sygn. akt XII Ga 749/16 UZASADNIENIE Pozwem z 1 lutego 2016 r. powodowie E. K. (1) i K. K. wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwoty 3.154,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W piśmie nadanym do Sądu 11 lutego 2016 r. wnieśli o zasądzenie od pozwanego 1.285,35 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty wskazując, iż 1 lutego 2016 r. pozwany spełnił świadczenie na rzecz poszkodowanego cedent
Czytaj więcej»

XII Ga 751/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Sygn. akt XII Ga 751/16 UZASADNIENIE Powód M. M. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. P. kwoty 1.119,12 zł wraz z odsetkami od dnia 15 sierpnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. Powód wskazał, iż dnia 1 września 2011 r. zawarł z pozwanym umowę najmu lokalu położonego w K. przy ul. (...) . Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Pozwany zobowiązany był do płacenia czynszu w kwocie 1.320 zł netto w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry. Pozwany miał nadto uiszczać opłaty
Czytaj więcej»

XII Ga 751/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2017-05-08

trafność 100%

Sygn. akt XII Ga 751/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący : SSO Rafał Terlecki Protokolant : stażysta Paweł Grzesiak po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko M. P. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r., sygn. akt VI GC 1724/15 1 oddala apelację, 2 zasądza od p
Czytaj więcej»

XII Ga 753/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-02-12

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

UZASADNIENIE Referendarz sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 24 listopada 2014r. (sygn. akt GD. VIII NS-REJ. KRS/(...) ) wykreślił z rejestru (...) Fundacji Pomocy (...) w G. zarejestrowanej pod nr (...) , informację o posiadaniu przez nią statusu organizacji pożytku publicznego oraz wykreślił z rejestru informacje o odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej tej Fundacji - wskutek uwzględnien
Czytaj więcej»

XII Ga 756/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-01-15

Data publikacji: 2018-05-17

trafność 100%

Sygn. akt XII Ga 756/17 UZASADNIENIE Powódka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w E. w dniu 23 grudnia 2016 roku wniosła przeciwko pozwanym A. W. i S. W. - wspólnikom spółki cywilnej (...) - (...) - pozew o zapłatę solidarnie kwoty 2.649,00 euro wraz z odsetkami ustawowymi od kwot: 2.455,83 euro od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2015 r., a od dnia 1 stycznia 2016 r. odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych do dnia zapłaty; 93,17 euro od dnia 8 stycznia
Czytaj więcej»

XII Ga 783/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-11-21

Data publikacji: 2019-01-29

trafność 100%

Sygn. akt XII Ga 783/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Anna Brzoza (spr.) Sędziowie: SO Mirosław Tułodziecki SO Dariusz Kardaś Protokolant : stażysta Mateusz Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 listopada 2018 r. w G. sprawy ze skargi Zamawiającego - (...) (...) (...) (...) w G. przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Czytaj więcej»

XII Gz 602/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-11-29

Data publikacji: 2018-01-08

trafność 100%

Sygn. akt XII Gz 602/17 POSTANOWIENIE Dnia 29 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jolanta Safader- Skwarlińska Sędziowie: SO Dariusz Kardaś SO Anna Brzoza ( spr.) po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2017 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. M. o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na skutek zażalenia dłużniczki od postanowienia Sądu Rejonowego Gda
Czytaj więcej»

XII Gz 716/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-12-12

Data publikacji: 2014-03-25

trafność 100%

Sygn. akt XII Gz 716/13 POSTANOWIENIE Dnia 12 grudnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dariusz Janiszewski Sędziowie: SO Magdalena Kiedrowicz – Kopeć ( spr. ) SO Grażyna Tarkowska po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2013 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko F. M. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
Czytaj więcej»

XII Gz 747/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-02-03

Data publikacji: 2014-04-09

trafność 100%

Sygn. akt XII Gz 747/13 POSTANOWIENIE Dnia 03 luty 2014 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dariusz Janiszewski Sędziowie: SSO Jolanta Safader-Skwarlińska SSO Bożena Kachnowicz - Kokot ( spr. ) po rozpoznaniu w dniu 03 luty 2014 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Telewizja (...) Spółki Jawnej z siedzibą w W. przeciwko pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę na skutek zażalenia pozwan
Czytaj więcej»