Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2454

I C 1451/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-09-15

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Sygn. akt I C 1451/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : sekr, sąd. Magdalena Szulta po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa K. D. przeciwko Skarbowi Państwa - Komendzie Powiatowej Policji w P. o zapłatę I.umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty odszkodowania; II.oddala powództwo w pozostałym zakresie; III.ods
Czytaj więcej»

I C 1343/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-09-29

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 1343/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Karwowska Protokolant: st. sekr. sąd. Danuta Szpanowska - Bartkowska po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko M. M. (1) oraz Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Urzędu Celnego w G. o zapłatę I.Oddala powództwo. II.Za
Czytaj więcej»

I C 1488/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-24

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1488/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : sekr. sąd. Magdalena Szulta po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA . w W. przeciwko E. F. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną i o zapłatę I.oddala powództwo; II.zasądza od powoda (...) SA . w W. na rzecz pozwanej E. F. kwotę 7217 zł (siedem
Czytaj więcej»

I C 1519/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-07-25

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 1519/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Treder po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2014 r. w Gdańsku sprawy z powództwa P. S. przeciwko Gminie N. o zapłatę, ewentualnie - o zobowiązanie, 1)zasądza od pozwanego Gminy N. na rzecz powódki P. S. kwotę 53.791,92 zł ( pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt je
Czytaj więcej»

I C 1552/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2015-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1552/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sądowy Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko G. P. i (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, 1)umarza postępowanie w zakresie roszczenia dotyczącego nakazania opublikowa
Czytaj więcej»

I C 1749/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-09-18

Data publikacji: 2013-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1749 / 12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2013r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Piotr Daniszewski Protokolant st. sekr. sąd. Marzena Łabędkowska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2013r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa L. D. (1) przeciwko Z. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Z. S. na rzecz powódki L. D. (1) kwotę 177.250 zł ( sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ) wraz z odsetk
Czytaj więcej»

III Ca 66/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-04-29

Data publikacji: 2019-07-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: Tylko wówczas można uznać, iż dłużnik składa oświadczenie woli o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia ,gdy jego zamiar zrzeczenia się tego zarzutu wynika w sposób niewątpliwy z treści ugody lub towarzyszących temu oświadczeniu okoliczności.
Sygn. akt III Ca 66/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2019r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Gajewski po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2019r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko W. S. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 24 październ
Czytaj więcej»

III Ca 73/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2015-05-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: Dokonanie przez Sąd ustaleń faktycznych na podstawie wskazanych przez stronę ( a także dopuszczonych z urzędu) dowodów, które nie zostały w formalny sposób dopuszczone i przeprowadzone na rozprawie narusza zasadę bezpośredniości postępowania.
Sygn. akt III Ca 73/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Jantowski (spr.) Sędziowie: SO Aleksandra Wikaryjczyk SR del. Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Maciej Mądziel po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko M. W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

III Ca 112/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-05-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: złożenie kolejnego zgłoszenia , po uzyskaniu kończącego postępowanie likwidacyjne oświadczenia ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, nie przerywa biegu przedawnienia, albowiem skutek ten wywołuje jedynie pierwsze zgłoszenie (art.819 §4 kc)
Sygn. akt III Ca 112/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Gajewski (spr.) Sędziowie: SO Bożena Bojko - Szczegiecka SO Aleksandra Wikaryjczyk Protokolant: stażysta Iwona Gorząd po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. O. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu
Czytaj więcej»

III Ca 156/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-06-19

Data publikacji: 2013-07-09

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 156/13 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 19 czerwca 2013r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Gajewski (spr.) Sędziowie: SSO Elżbieta Milewska - Czaja SSO Leszek Jantowski Protokolant: Justyna Rusoń po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2013r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyrok
Czytaj więcej»