Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1765

XV C 707/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-07-17

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV C 707/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Urszula Malak Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Mrajska po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. B. kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 marca 2013r. do dnia
Czytaj więcej»

I C 611/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 611/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Michał Jank Protokolant: stażysta Anna Butryn po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. G. (1) przeciwko (...) Uniwersytetowi (...) w G. o zapłatę I.umarza postępowanie co do żądania zapłaty kwoty 34.521,43 zł (trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 43/
Czytaj więcej»

III Ca 198/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-06-05

Data publikacji: 2016-12-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd spadku może stwierdzić nabycie spadku na podstawie testamentu tylko wtedy, gdy wartość testamentu nie była kwestionowana ,a Sąd nie powziął wątpliwości co do jego ważności.
Sygn. akt III Ca 198/13 POSTANOWIENIE Dnia 5 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Jantowski (spr.) SSO Elżbieta Milewska-Czaja SSO Elżbieta Płażyńska Protokolant: stażysta Sandra Sikorska po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2014 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z wniosku M. K. (1) z udziałem K. K. (1) , M. H. o stwierdzenie nabycia spadku po A. K. (1) i C. K. na skutek apelacji uczestnika K. K. (1) od postanowienia Sądu Rejonowe
Czytaj więcej»

I C 552/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-11

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 552 / 15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa T. M. przeciwko M. G. o zapłatę, 1)oddala powództwo w całości; 2)zasadza od powódki T. M. na rzecz pozwanego M. G. kwotę 3.600 zł ( trzy tysiące sześćset złotych ) tytułem kosztó
Czytaj więcej»

XV C 288/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVC 288/15 Gdańsk, dnia 3 października 2016 r. WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Weronika Klawonn Protokolant: stażysta Milena Gołaś po rozpoznaniu w dniu 3 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa P. R. (1) , M. N. , R. C. przeciwko A. L. (1) , (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością we W. , (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. i B. L. o wydanie i zapłatę nakazuj
Czytaj więcej»

XV C 556/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Sygn. akt XVC556/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Tamowicz Protokolant: sekr. sąd. Joanna Seredzińska po rozpoznaniu w dniu 20 września 2016 r. sprawy z powództwa M. F. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę 1. Zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki M. F. kwotę 78 000 zł. (siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźni
Czytaj więcej»

III Ca 682/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-18

Data publikacji: 2017-02-01

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 682/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Jantowski (spr.) Sędziowie: SO Bożena Bojko - Szczegiecka SR del. Monika Bakuła - Steinborn Protokolant: stażysta Maciej Mądziel po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Prokuratora Prokuratury Okręgowej w (...) przeciwko J. K. (1) , M. K. (1) i S. K. o uzgodnienie treśc
Czytaj więcej»

XV C 165/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVC165/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Tamowicz Protokolant: stażysta Patrycja Rusztyn po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2016 r. sprawy z powództwa K. B. przeciwko E. C. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I. Oddala powództwo. II. Odstępuje od obciążenia powódki kosztami procesu na rzecz pozwanej. III. Zasądza od Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Gdańsku na rzecz
Czytaj więcej»

XV C 1095/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVC1095/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Tamowicz Protokolant: sekr. sąd. Joanna Seredzińska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. sprawy z powództwa J. K. , P. Ł. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w S. o zapłatę 1. Zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w S. na rzecz powodów: a) J. K. kwotę 45 000 zł. (czterdzieści pięć tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

XV C 845/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV C 845/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Tamowicz Protokolant: sekr. sąd. Joanna Seredzińska po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W. przeciwko K. B. o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód (...) Bank S.A. w pozwie skierowanym przeciwko K. B. , wniesionym w elektronicznym postępowaniu
Czytaj więcej»