Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2470

I C 303/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-04-20

Data publikacji: 2019-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 303/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. Beata Grygiel-Stelina Protokolant: staż. Barbara Zdrojewska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa B. M. (1) przeciwko J. K. o rozwiązanie umowy dożywocia i wydanie I Oddala powództwo. II. Odstępuje od obciążania powódki B. M. (1) nieuiszczonymi kosztami procesu. Sygn. akt I C 303/17 UZAS
Czytaj więcej»

I C 307/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-11-07

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 307/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego (...) w W. przeciwko T. S. o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 23 stycznia 2017 roku sygn. akt I Nc 6/17 Sądu Okręgowe
Czytaj więcej»

I C 311/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-05-07

Data publikacji: 2018-11-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 311/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Michał Jank Protokolant: staż. Klaudia Fera po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa E. O. przeciwko B. S. o ochronę dóbr osobistych oddala powództwo.. UZASADNIENIE Powód E. O. wniósł pozew przeciwko B. S. o ochronę dóbr osobistych domagając się nakazania pozwanej usunięcia skut
Czytaj więcej»

I C 322/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-11-07

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Sygn. akt: I C 322/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa B. U. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Budynku przy ulicy (...) w G. o stwierdzenie nieważności uchwały, ewentualnie - o uchylenie uchwały, 1)uchyla w całości uchwałę nr (...) z
Czytaj więcej»

I C 335/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-04-22

Data publikacji: 2013-11-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 335/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący : SSO Ewa Karwowska Protokolant : st. sekr. sąd. Danuta Szpanowska-Bartkowska po rozpoznaniu w dniu 8.04 2013 r. w Gdańsku sprawy z powództwa W. G. (1) , W. G. (2) i W. G. (3) przeciwko Gminie G. , Skarb Państwa - Wojewodzie (...) o zapłatę I. Oddala powództwo. II. Odstępuje od obciążania powodów kosztami zastępstwa procesowego.
Czytaj więcej»

I C 343/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-10-20

Data publikacji: 2015-01-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 343/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Ewa Karwowska Protokolant st. sekr. sąd. Danuta Szpanowska- Bartkowska po rozpoznaniu w dniu 6.10.2014 r. w Gdańsku sprawy z powództwa B. S. przeciwko A. D. o zapłatę I.Oddala powództwo. II.Zasądza od powódki B. S. na rzecz pozwanego A. D. kwotę 3617 zł ( trzy sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępst
Czytaj więcej»

I C 337/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-11-22

Data publikacji: 2014-02-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 337/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR del. Magdalena Chrzanowska Protokolant: st. sekr. sąd. Danuta Szpanowska-Bartkowska po rozpoznaniu w dniu 08 listopada 2013 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego W. J. przeciwko B. J. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną i zapłatę I.Uznaje za bezskuteczną wobec wierzyciela W. J. umowę darowizny z dnia 9 czerwca 2010 r
Czytaj więcej»

I C 350/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-12-16

Data publikacji: 2014-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 350/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Barbara Rączka - Sekścińska Protokolant staż. Ewa Krasuska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2013r. w Gdańsku sprawy z powództwa K. J. i J. J. przeciwko K. J. (1) o nakazanie złożenia oświadczenia woli I Oddala powództwo, II Zasądza od powodów K. J. i J. J. na rzecz pozwanego K. J. (1) kwotę 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych
Czytaj więcej»

I C 352/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 352/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa B. P. , J. P. , S. P. oraz M. P. (1) przeciwko S. K. (1) o ochronę dóbr osobistych i zapłatę I.nakazuje pozwanemu S. K. (1) , aby w terminie 7 (siedmiu) dni od uprawomocnienia się wyroku
Czytaj więcej»

I C 357/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2016-12-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 357/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Janicka Protokolant: sekr. sąd. Marzena Łabędkowska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Z. K. (1) przeciwko (...) Centrum (...) w G. (...) Zakładowi Opieki Zdrowotnej o zapłatę 1.umarza postępowanie co do kwoty 200.000 zł; 2.oddala powództwo w pozostałym zakresie ; 3.nakazuj
Czytaj więcej»