Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2401

I C 12/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-03-20

Data publikacji: 2015-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 12/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2015 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę i o ustalenie, 1)oddala powództwo w całości, 2)odstępuje od odciążenia powoda kosztami procesu. UZASADNIENIE Powód K. K. (1) w dniu 2 stycz
Czytaj więcej»

I C 27/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 27/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Piotr Daniszewski Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Nowakowska po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa T. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda T. J. kwotę 120.183,16 zł (sto dwadzieścia tysięcy sto osie
Czytaj więcej»

I C 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-02-16

Data publikacji: 2018-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 28/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2018 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Zakładu Karnego w B. o zapłatę, 1 oddala powództwo w całości; 2 odstępuje od obciążenia powoda kosztami procesu. UZASADNIENIE Powód P. D. wniósł o zasa
Czytaj więcej»

I C 32/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 32/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 grudnia 2015 r. w Gdańsku sprawy z powództwa A. H. (1) , T. H. , M. H. (1) , M. N. i P. H. przeciwko Akademii (...) w G. z udziałem interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) S. A. w W. o zapłatę, o rentę - względnie o skapitalizowaną równowartoś
Czytaj więcej»

I C 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 32/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w G. o zapłatę, 1) zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w G. na rzecz powoda A. O. kwotę 180.000 zł ( sto osiemdziesiąt tysięcy złotych ) wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 60/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-12-16

Data publikacji: 2014-03-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 60/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2013r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Barbara Rączka - Sekścińska Protokolant staż. Ewa Krasuska po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2013r. w Gdańsku sprawy z powództwa W. R. przeciwko J. N. o nakazanie złożenia oświadczenia woli I Oddala powództwo, II Nie obciąża powódki kosztami zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE Powódka W. R. wniosła pozew przeciwko J. N. o nakazan
Czytaj więcej»

I C 61/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-08-28

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 61/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Michał Jank Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa E. L. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powódki E. L. kwotę 75.000 zł (siedemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 63/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-07-02

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 63/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Karwowska Protokolant: st. sekr. Sąd. Danuta Szpanowska - Bartkowska po rozpoznaniu w dniu 18.06. 2015 r. w Gdańsku sprawy z powództwa D. S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w G. o uchylenie uchwały ewentualnie o ustalenie I.Uchyla uchwałę nr (...) pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w G. . II.Za
Czytaj więcej»

I C 62/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-05-16

Data publikacji: 2015-01-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 62/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący :SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2014 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) S. A. w T. przeciwko P. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, 1)uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda Przedsiębiorstwa (...) S. A. w T. - umowę z dnia
Czytaj więcej»

I C 101/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2016-12-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 101/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : sekr. Sąd. Magdalena Szulta po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko (...) sp. z o.o. w W. i (...) sp. z o.o. w G. o zwolnienie spod egzekucji I.zwalnia spod egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w
Czytaj więcej»