Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2699

XV C 188/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-11-27

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV C 188/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Misiurna Protokolant: sekr. sąd Joanna Seredzińska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Miasta Ł. – Prezydenta Miasta Ł. przeciwko L. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej L. K. na rzecz powoda Miasta Ł. - Prezydenta Miasta Ł. kwotę 99.425,36 zł ( dziewięćdziesiąt d
Czytaj więcej»

XV C 194/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-10-02

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: 1. Prawo do sądu jest prawem obywatelskim, a nie dobrem osobistym w rozumieniu art. 23 k.c. i nie podlega ochronie przewidzianej w art. 24 k.c. i art. 448 k.c. Naruszenie prawa do sądu, może jednak w pewnych okolicznościach prowadzić do naruszenia dóbr osobistych. Przedmiotem ochrony staje się nie prawo do sądu (prawo obywatelskie), lecz (...)
Sygn. akt XVC 194/15 Gdańsk, dnia 2 października 2015 r. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Weronika Klawonn Protokolant: st. sekretarz sądowy Magdalena Florian po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 roku na rozprawie sprawy z powództwa R. Ż. przeciwko Skarbowi Państwa Sądowi Rejonowemu (...) o ochronę dóbr osobistych 1 nakazuje pozwanemu Skarbowi Państwa Sądowi Rejonowemu (...) usunięcie skutków naruszenia dóbr oso
Czytaj więcej»

XV C 206/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-04-11

Data publikacji: 2014-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt XV C 206/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Kołodziej Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Węsiora Po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2013 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa H. G. przeciwko (...) Towarzystwo Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w S.
Czytaj więcej»

XV C 210/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-10-21

Data publikacji: 2014-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt XV C 210/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2014r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Małgorzata Misiurna Protokolant : st. sekr. sąd. Anna Kowalczuk-Diaków po rozpoznaniu w dniu 7 października 2014r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa N. K. przeciwko A. M. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę I. Oddala powództwo; II. Zasądza od powódki N. K. na rzecz pozwanej A. M. kwotę 977,00 zł ( dziewięćset s
Czytaj więcej»

XV C 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-07-25

Data publikacji: 2015-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV C 213/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSR del. do SO Jarosław Matuszczak Protokolant: stażysta Anna Gutowska – Czulik po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2014 r. w Gdańsku, na rozprawie, sprawy z powództwa J. C. (1) przeciwko E. W. i W. K. , o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki J. C. (1) solidarnie na rzecz pozwanych E. W. i W. W. (1) kwotę 4.700,96 zł (cztery tysią
Czytaj więcej»

XV C 219/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-08-02

Data publikacji: 2013-10-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt XV C 219/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agata Wojciszke Protokolant: staż. Justyna Trzeciak po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2013 r. na rozprawie w Gdańsku sprawy z powództwa J. J. przeciwko R. L. o zapłatę I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda J. J. na rzecz pozwanego R. L. kwotę 3.617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zas
Czytaj więcej»

XV C 222/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-07-23

Data publikacji: 2013-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Zakład opieki zdrowotnej ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą ( art. 430 k.c.) za zaniedbania zatrudnianych lekarzy, gdy chodzi o dalszą diagnostykę pacjenta, u którego na podstawie zdjęcia RTG klatki piersiowej podejrzewano nowotwór płuca.
Sygn. akt XV C 222/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Tamowicz Protokolant: sekr. sąd. Joanna Konieczka po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2013 r. sprawy z powództwa A. J. , K. J. , M. K. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) w G. o zapłatę, rentę i ustalenie I. Zasądza od pozwanej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda A. J. kwot
Czytaj więcej»

XV C 223/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-08-13

Data publikacji: 2013-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV C 223/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agata Wojciszke Protokolant: sekr.sąd. Joanna Konieczka po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2013 r. na rozprawie w Gdańsku sprawy z powództwa Ż. A. przeciwko (...) S.A. w T. (poprzednio: (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T. prowadzącemu (...) w T. ) o zapłatę I. oddala powództwo II. odstępuje od obciążenia powód
Czytaj więcej»

XV C 240/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-10-31

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV C 240/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następujacym: Przewodniczący : SSO Małgorzata Misiurna Protokolant : st. sekr. sądowy Anna Kowalczuk-Diaków po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 r. w Gdańsku sprawy z powództwa Banku (...) S.A w W. przeciwko J. B. o zapłatę utrzymuje w mocy w całości nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla z dnia 2 stycznia 2013r. wydany przez Sąd Okręgow
Czytaj więcej»

XV C 240/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-12-14

Data publikacji: 2018-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV C 240/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Małgorzata Misiurna Protokolant stażysta Katarzyna Ignacek po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2017r. w Gdańsku sprawy z powództwa K. P. przeciwko pozwanemu (...) Towarzystwo (...) w W. o zapłatę i rentę I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda K. P. kwotę 24.907,20 zł ( dwadzieścia cztery tysiące
Czytaj więcej»