Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2193

XV C 1474/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-06-27

Data publikacji: 2013-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV C 1474/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Misiurna Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Mrajska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013 r. w Gdańsku sprawy z powództwa M. S. i R. S. (1) przeciwko pozwanemu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I. Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych wraz z us
Czytaj więcej»

XV C 1525/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVC1525/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Tamowicz Protokolant: sekr. sąd. Joanna Seredzińska po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2016 r. sprawy z powództwa A. B. (1) , K. O. , B. B. (1) , J. B. przeciwko (...) (...) Spółka Akcyjna w (...) i (...) (...) S.A. w upadłości (...) z udziałem interwenientów ubocznych (...) S.A. w W. i (...) S.A. w W. o zapłatę 1. Zasądza od pozwanej (
Czytaj więcej»

XV C 1595/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XVC1595/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Tamowicz Protokolant: sekr. sąd. Joanna Seredzińska po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 r. sprawy z powództwa A. L. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę i ustalenie 1. Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. L. kwoty: a) 86 696,25 zł. (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 25/100) z
Czytaj więcej»

XV C 1600/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-11-24

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV C 1600/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2015r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Małgorzata Misiurna Protokolant : st. sekr. sąd. Anna Kowalczuk-Diaków po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko A. W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego A. W. na rzecz powoda S. M. kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi o
Czytaj więcej»

XV C 1776/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-06-13

Data publikacji: 2013-07-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt XV C 1776/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Dorota Kołodziej Protokolant: stażysta Izabela Węsiora Po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2013 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) S. A. w W. na rzecz powoda J. D. kwotę 80000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od
Czytaj więcej»

XV C 1787/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-08-20

Data publikacji: 2013-10-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt XV C 1787/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agata Wojciszke Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Florian po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2013 r. na rozprawie w Gdańsku sprawy z powództwa J. K. przeciwko D. S. i J. S. o zapłatę I. oddala powództwo, II. odstępuje od obciążenia powoda kosztami postępowania, III. zasądza od Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Gdańsku n
Czytaj więcej»

XV C 1805/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-07-31

Data publikacji: 2013-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Nie jest umową dzierżawy ( art. 693) porozumienie zawarte między stronami w formie protokołu uzgodnień, w którym określono czynsz dzierżawny a nie określono przedmiotu dzierżawy.
Sygn. akt XVC1805/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Tamowicz Protokolant: sekr. sąd. Joanna Konieczka po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2013 r. sprawy z powództwa P. Ś. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę I. Oddala powództwo. II. Zasądza od powoda P. Ś. na rzecz pozwanej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 3 617 zł. (trzy tysiące
Czytaj więcej»

XV C 1817/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-07-03

Data publikacji: 2013-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: " Zapisy par. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych są niezgodne z art. 35b i art. 81 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
Sygn. akt XV C 1817/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Urszula Malak Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Mrajska po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2013 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) w O. przeciwko (...) w S. o stwierdzenie nieważności uchwały I.ustala, że uchwała nr (...) Zarządu pozwanej (...) w S. z dnia 9 października 2012 r. jest nieważna; II.zasądza od po
Czytaj więcej»

XV C 1968/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-06-23

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Sygn. akt: XV C 1968/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krzysztof Solecki Protokolant: sekr. sąd. Izabela Węsiora po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2014 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa T. K. (1) , M. K. , J. R. , W. K. , J. K. (1) przeciwko Gminie K. o nakazanie złożenia oświadczenia woli i zapłatę oddala powództwo Sygn. akt XV C 1968/12 UZASADNIENIE W pozwie z dnia
Czytaj więcej»

XV C 2010/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-08-21

Data publikacji: 2015-03-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XV C 2010/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Misiurna Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Kowalczuk - Diaków po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2014 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko M. S. (1) o zapłatę 1. oddala powództwo; 2. zasądza od powoda J. S. na rzecz pozwanej M. S. (1) kwotę 3617 zł ( trzy tysiące siedemnaście złotych) ty
Czytaj więcej»