Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2495

III Ca 469/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-06-27

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 469/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Gajewski (spr.) Sędziowie: SO Elżbieta Milewska – Czaja SO Elżbieta Płażyńska Protokolant: sekr. sąd. Maciej Mądziel po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę na skutek apelacji powoda i pozwanego od wyroku Są
Czytaj więcej»

III Ca 480/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2015-10-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zaliczenie darowizn w sposób przyjęty w art.1042 § 1 kc nie wpływa na określenie wielkości udziałów , w jakich spadkodawcy dziedziczą.
Sygn. akt III Ca 480 /15 POSTANOWIENIE Dnia 26 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Bożena Bojko-Szczegiecka SSO Leszek Jantowski (spr.) SSO Agata Wojciszke Protokolant: stażysta Iwona Gorząd po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z wniosku W. B. z udziałem K. K. (1) o dział spadku i zniesienie współwłasności na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Wejherowie z dnia 13 lu
Czytaj więcej»

III Ca 584/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2017-11-13

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 584/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Jantowski Sędziowie: SO Joanna Wiecka – Jelińska SO Krzysztof Gajewski Protokolant: sekr. sąd. Maciej Mądziel po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa E. C. przeciwko S. K. i T. K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Rejonowego w Wejherowie z dnia 8 luteg
Czytaj więcej»

III Ca 566/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-01-08

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia na podstawie art. 123 § 1 pkt 1 kc ale jedynie co do wierzytelności w zawezwaniu precyzyjnie określonej zarówno co do przedmiotu, jak i jej wysokości .
Sygn. akt III Ca 566/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Gajewski (spr.) Sędziowie: SSO Elżbieta Milewska – Czaja SSO Joanna Wiecka – Jelińska Protokolant: staż. sąd. Adam Jędrzejewski po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Ż. przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w
Czytaj więcej»

III Ca 587/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2018-05-21

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 587/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2017r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Gajewski (spr.) SSO Dorota Majerska – Janowska SSO Agata Wojciszke Protokolant: sek. sąd. Iwona Gorząd po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko (...) SE w R. (poprzednio (...) Company SE w R. ) o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

III Ca 695/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-11-28

Data publikacji: 2019-02-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: -upływ czasu w sposób naturalny łagodzi ból i poczucie krzywdy, tym niemniej zadośćuczynienie ma charakter całościowy i powinno stanowić rekompensatę za wszystkie cierpienia poszkodowanego. -Osoba, która decyduje się na jazdę samochodem z kierowcą będącym w stanie po spożyciu alkoholu ,przyczynia się do odniesionej szkody powstałej w wyniku (...)
Sygn. akt III Ca 695/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Gajewski (spr.) Sędziowie: SO Bożena Bojko - Szczegiecka SO Agata Wojciszke Protokolant: sekr. sąd. Iwona Gorząd po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa P. C. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku
Czytaj więcej»

I C 1552/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2015-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1552/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sądowy Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko G. P. i (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, 1)umarza postępowanie w zakresie roszczenia dotyczącego nakazania opublikowa
Czytaj więcej»

I C 1749/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-09-18

Data publikacji: 2013-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1749 / 12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2013r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Piotr Daniszewski Protokolant st. sekr. sąd. Marzena Łabędkowska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2013r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa L. D. (1) przeciwko Z. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Z. S. na rzecz powódki L. D. (1) kwotę 177.250 zł ( sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ) wraz z odsetk
Czytaj więcej»

III Ca 66/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-04-29

Data publikacji: 2019-07-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: Tylko wówczas można uznać, iż dłużnik składa oświadczenie woli o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia ,gdy jego zamiar zrzeczenia się tego zarzutu wynika w sposób niewątpliwy z treści ugody lub towarzyszących temu oświadczeniu okoliczności.
Sygn. akt III Ca 66/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2019r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Krzysztof Gajewski po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2019r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko W. S. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 24 październ
Czytaj więcej»

III Ca 73/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2015-05-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: Dokonanie przez Sąd ustaleń faktycznych na podstawie wskazanych przez stronę ( a także dopuszczonych z urzędu) dowodów, które nie zostały w formalny sposób dopuszczone i przeprowadzone na rozprawie narusza zasadę bezpośredniości postępowania.
Sygn. akt III Ca 73/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Jantowski (spr.) Sędziowie: SO Aleksandra Wikaryjczyk SR del. Alicja Tułodziecka Protokolant: stażysta Maciej Mądziel po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko M. W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»