Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2648

I C 1/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-04-23

Data publikacji: 2018-11-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Michał Jank Protokolant: staż. Klaudia Fera po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2018 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa E. P. (1) i M. N. (1) przeciwko J. P. (1) , I. P. (1) , M. P. (1) i M. P. (2) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. P. (1) na rzecz powódki E. P. (1) kwotę 119.238,75 zł (sto dziewiętnaście tysi
Czytaj więcej»

I C 11/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 11/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018r Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Janicka Protokolant: st. sekr. sąd. Marzena Łabędkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 maja 2018r w Gdańsku sprawy z powództwa M. S. i małoletniego A. N. przeciwko (...) Centrum (...) w G. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę I. Nakazuje pozwanemu (...) Centrum (...) w G. złożenie pisemnego oświadczenia następujące
Czytaj więcej»

I C 4/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-05-24

Data publikacji: 2021-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Podstawową przesłanką odpowiedzialności Skarbu Państwa opartej na zasadzie art.160 k.p.c. jest fakt wydania wadliwej decyzji administracyjnej będącej źródłem szkody
Sygn. akt I C 4/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: del. SSR Beata Grygiel-Stelina Protokolant: staż. Angelika Płatek po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2019 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa I. Ś. (1) przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie (...) w G. o zapłatę I zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Wojewody (...) na rzecz powoda I. Ś. (1) kwotę 835.200,00 zł. (osiemset trz
Czytaj więcej»

I C 12/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-03-20

Data publikacji: 2015-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 12/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2015 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę i o ustalenie, 1)oddala powództwo w całości, 2)odstępuje od odciążenia powoda kosztami procesu. UZASADNIENIE Powód K. K. (1) w dniu 2 stycz
Czytaj więcej»

I C 13/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2018-12-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 13/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. do SO Michał Jank Protokolant: staż Klaudia Fera po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w W. przeciwko A. P. i G. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda (...) SA w W. na rzecz pozwanych A. P. i G. P. solidarnie kwotę 10.800 zł (dziesięć tysięcy osiemse
Czytaj więcej»

I C 12/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2016-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 12/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) w K. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. o zobowiązanie do udzielenia informacji i udostępnienie dokumentów, 1)zobowiązuje pozwanego (...
Czytaj więcej»

I C 27/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-06-26

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko T. Z. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę I.Zobowiązuje pozwanego T. Z. , aby w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie opublikował i utrzymał na swój ko
Czytaj więcej»

I C 27/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 27/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Piotr Daniszewski Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Nowakowska po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa T. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda T. J. kwotę 120.183,16 zł (sto dwadzieścia tysięcy sto osie
Czytaj więcej»

I C 32/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 32/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 01 grudnia 2015 r. w Gdańsku sprawy z powództwa A. H. (1) , T. H. , M. H. (1) , M. N. i P. H. przeciwko Akademii (...) w G. z udziałem interwenienta ubocznego Towarzystwa (...) S. A. w W. o zapłatę, o rentę - względnie o skapitalizowaną równowartoś
Czytaj więcej»

I C 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 32/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko (...) S. A. z siedzibą w G. o zapłatę, 1) zasądza od pozwanego (...) S. A. z siedzibą w G. na rzecz powoda A. O. kwotę 180.000 zł ( sto osiemdziesiąt tysięcy złotych ) wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»