Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2389

I C 424/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 424/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : sekr. sąd. Magdalena Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa A. M. (1) przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuraturze Rejonowej (...) w G. i Prokuraturze Okręgowej w G. o zapłatę I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powódki A. M. (1) kosztami zastępstwa
Czytaj więcej»

I C 442/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-08-29

Data publikacji: 2017-11-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 442/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko P. T. o nakazanie złożenia oświadczenia woli, 1 oddala powództwo w całości; 2 zasądza od powódki J. K. na rzecz pozwanego P. T. kwotę 3.600 zł ( trzy tysiące sześćset złotych )
Czytaj więcej»

I C 443/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-03-08

Data publikacji: 2018-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 443/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego del. Jarosław Łukowski Protokolant: stażysta Natalia Warczak po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko A. C. (1) o stwierdzenie nieważności umowy ewentualnie o zapłatę I zasądza od pozwanego A. C. (1) na rzecz powódki M. S. kwotę 85.067,67 zł (osiemdziesiąt pięć t
Czytaj więcej»

I C 461/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 461/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Nowakowska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) SA w W. przeciwko Gminie Miasta G. o zapłatę I.zasądza od pozwanej Gminy Miasta G. na rzecz powoda Towarzystwa (...) SA w W. kwotę 300.713,95 zł (trzysta tysięcy siedemset t
Czytaj więcej»

I C 481/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-03-06

Data publikacji: 2017-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 481/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : sekr, sąd. Magdalena Szulta po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa Z. B. i M. B. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki M. B. (1) kwotę 77.000 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) wr
Czytaj więcej»

I C 511/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-02-20

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 511/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Michał Jank Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa D. A. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I. umarza postępowanie co do żądania zapłaty kwoty 46.819 zł (czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewiętnaście złot
Czytaj więcej»

I C 529/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-09-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 529/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 07 lutego 2014 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko P. W. (1) i P. W. (2) o zapłatę i ustalenie, 1)oddala powództwo w całości, 2)zasądza od powoda J. C. solidarnie na rzecz pozwanych P. W. (1) i P. W. (2) kwotę 7.200 zł (
Czytaj więcej»

I C 530/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-09-19

Data publikacji: 2013-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 530/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Rączka - Sekścińska Protokolant: st. sekr. sąd. Marzena Łabędkowska po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 roku sprawy z powództwa H. K. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w G. o uchylenie uchwały I.Uchyla w całości uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w G. z dnia 22 marca 2013 roku, II.Zasądza od pozwanej Wspólnoty Mieszk
Czytaj więcej»

I C 531/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-01-12

Data publikacji: 2017-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 531/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2017 w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa A. S. i S. S. (1) przeciwko M. S. o zapłatę I.zasądza od pozwanej M. S. na rzecz powodów A. i S. małżonków S. kwotę 118.497 zł (sto osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych)
Czytaj więcej»

I C 536/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 536/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sąd. Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa Z. P. przeciwko Towarzystwu (...) w S. o zapłatę, 1)zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w S. na rzecz powódki Z. P. kwotę 96.500,00 zł ( dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 ) wraz z
Czytaj więcej»