Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2737

I C 382/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-04-23

Data publikacji: 2018-11-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 382/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Jarosław Łukowski protokolant: staż. Natalia Warczak po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2018 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. W. i G. W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. solidarnie na rzecz po
Czytaj więcej»

I C 408/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-12-30

Data publikacji: 2021-06-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 408/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia del. Adrianna Gołuńska - Łupina protokolant: stażysta Katarzyna Pielechowska po rozpoznaniu w dniu 02 grudnia 2019 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu Gdańsk - Południe w Gdańsku o zapłatę I zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk - Połu
Czytaj więcej»

I C 424/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 424/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : sekr. sąd. Magdalena Sokołowska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2017 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa A. M. (1) przeciwko Skarbowi Państwa – Prokuraturze Rejonowej (...) w G. i Prokuraturze Okręgowej w G. o zapłatę I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powódki A. M. (1) kosztami zastępstwa
Czytaj więcej»

I C 458/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-04-25

Data publikacji: 2021-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 458/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Michał Jank protokolant: sekr. sąd. Joanna Andrukiewicz po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2019 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko M. Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej M. Ł. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w W. kwotę 75.060 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złot
Czytaj więcej»

I C 461/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-12-22

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 461/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Nowakowska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) SA w W. przeciwko Gminie Miasta G. o zapłatę I.zasądza od pozwanej Gminy Miasta G. na rzecz powoda Towarzystwa (...) SA w W. kwotę 300.713,95 zł (trzysta tysięcy siedemset t
Czytaj więcej»

I C 1472/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2019-03-07

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1472/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR del. Michał Jank Protokolant : sekr. sąd. Natalia Szczesik po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. w Gdańsku, na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fundacji (...) w S. przeciwko I. S. i M. S. o zapłatę I utrzymuje w mocy w całości nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w dniu 9 kwietnia 2018 r. w sprawie I Nc 188/18; II zasądza
Czytaj więcej»

I C 1519/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-07-25

Data publikacji: 2015-07-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 1519/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Mariusz Bartnik Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Treder po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2014 r. w Gdańsku sprawy z powództwa P. S. przeciwko Gminie N. o zapłatę, ewentualnie - o zobowiązanie, 1)zasądza od pozwanego Gminy N. na rzecz powódki P. S. kwotę 53.791,92 zł ( pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt je
Czytaj więcej»

I C 1552/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-05-19

Data publikacji: 2015-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1552/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Mariusz Bartnik Protokolant : st. sekr. sądowy Aneta Graban po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2015 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko G. P. i (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, 1)umarza postępowanie w zakresie roszczenia dotyczącego nakazania opublikowa
Czytaj więcej»

I C 1749/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2013-09-18

Data publikacji: 2013-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1749 / 12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2013r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Piotr Daniszewski Protokolant st. sekr. sąd. Marzena Łabędkowska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2013r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa L. D. (1) przeciwko Z. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Z. S. na rzecz powódki L. D. (1) kwotę 177.250 zł ( sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ) wraz z odsetk
Czytaj więcej»

I Ns 165/22

zarządzenie, postanowienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2022-08-10

Data publikacji: 2022-08-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 165/22 POSTANOWIENIE Dnia 10 sierpnia 2022r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Janicka po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2022r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku B. B. z udziałem Prokuratora Okręgowego w Gdańsku i Z. B. o ubezwłasnowolnienie całkowite ustanowić dla uczestniczki postępowania Z. B. PESEL (...) doradcę tymczasowego w osobie P. B. PESEL (...) w celu ochrony zdrowia i mienia uczestnicz
Czytaj więcej»