Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2622

XVI Ca 1/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-02-16

Data publikacji: 2015-08-07

trafność 100%

Sygn. akt XVI Ca 1/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2015r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Teresa Karczyńska- Szumilas po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2015 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko T. H. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego (...) z 23 stycznia 2014 r. w sprawie I C 1440/13 I oddala apelację; II zas
Czytaj więcej»

XVI Ca 273/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2015-07-08

trafność 100%

Sygn. akt XVI Ca 273/15 POSTANOWIENIE Dnia 10 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny - Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący SSO Anna Daniszewska (spr.) Sędziowie : SO Włodzimierz Witt SO Sylwia Kamińska Protokolant: sekr. sąd. Dariusz Górnowicz po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. w (...) na rozprawie sprawy z wniosku P. S. (1) z udziałem J. S. , K. Ż. , S. S. o stwierdzenie nabycia spadku po P. S. (2) na skutek apelacji uczestnika postępowania S. S. od post
Czytaj więcej»

XVI Ca 405/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2017-10-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zarzut sprzeczności ustaleń faktycznych z treścią zebranego materiału dowodowego i zarzut naruszenia teorii swobodnej oceny dowodów z art. 233 § 1 k.p.c, to dwa różne zarzuty, choć odnoszące się do jednego zapatrywania na podstawę faktyczną rozstrzygnięcia. Pierwszy z nich dotyczy wyciągniętych już wniosków faktycznych z przeprowadzonych i (...)
Sygnatura akt XVI Ca 405/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący Sędzia SO Jarosław Zawrot (spr.) Sędzia SO Dorota Kołodziej Sędzia SO Michał Gnatowski Protokolant: sek. sąd. Aleksandra Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko M. Ś. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego (...) z dnia 30 list
Czytaj więcej»

XVI Ca 399/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-09-16

Data publikacji: 2016-10-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: 1. Wejście w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, pozostało bez wpływu na treść praw i obowiązków najemcy w związku z podjętym zamiarem wypowiedzenia umowy najmu. Ustawa zaostrzyła bowiem regulację dotyczącą wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego, (...)
Sygnatura akt XVI Ca 399/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący Sędzia SO Sylwia Kamińska Sędzia SO Anna Strugała (spr.) Sędzia SO Ewa Nakonieczna-Oleszkiewicz Protokolant: sek. sąd. Aleksandra Urbanowicz po rozpoznaniu w dniu 16 września 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa E. P. , P. P. przeciwko W. I. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego (...
Czytaj więcej»

XVI Ca 407/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-09-08

Data publikacji: 2016-10-24

trafność 100%

Sygnatura akt XVI Ca 407/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący Sędzia SO Teresa Karczyńska-Szumilas (spr.) Sędzia SO Jarosław Urban Sędzia SO Marcin Jensko Protokolant: Anna Kostkiewicz po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w G. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego (...) z dnia 8
Czytaj więcej»

XVI Ca 536/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2015-02-25

Data publikacji: 2015-08-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nie było podstaw do oddalenia roszczenia powódki o zasądzenie na jej rzecz zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia, który powódka wskazała w pozwie, który to dzień był nawet późniejszy, niż ten który byłby obliczony zgodnie z treścią art. 817 § 1 i 2 k.c. W ocenie Sądu Okręgowego, fakt, że pozwany - jako profesjonalista w (...)
Sygnatura akt XVI Ca 536/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący Sędzia SO Anna Daniszewska Sędzia SO Anna Strugała (spr.) Sędzia SO Włodzimierz Witt Protokolant: Dariusz Górnowicz po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa K. B. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. o zapłatę na skutek apelacji powódki i pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w (...)
Czytaj więcej»

XVI Ca 984/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2018-03-23

Data publikacji: 2018-05-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Po myśli art. 187 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 232 zd. 1 k.p.c. materiał dowodowy, jak go przedstawia powód, nie może być samodzielnym źródłem poszukiwania przez sąd dla uzasadnienia abstrakcyjnie określonej w podstawie faktycznej żądania jego wysokości oraz tytułu prawnego, z którego ono (żądanie co do zasady i wysokości) wynika. Jeżeli (...)
Sygn. akt XVI Ca 984/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący - SSO Jarosław Zawrot (spr.) po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2018 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. przeciwko A. S. o zapłatę na skutek apelacji powoda i pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego (...) z dnia 7 lipca 2017r., sygn. akt I C 1276/16 I oddala apela
Czytaj więcej»

XVI Cz 204/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-05-10

trafność 100%

Sygn. akt XVI Cz 204/17 POSTANOWIENIE Dnia 27 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XVI Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Magdalena Chrzanowska Sędziowie: SSO Ewa Nakonieczna-Oleszkiewicz SSO Jarosław Zawrot (spr.) po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2017 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa E. S. przeciwko Rodzinny O. Działkowy im. J. H. w G. o ustalenie w przedmiocie odrzucenia pozwu na skutek zażalenia powódki na postanowienie Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

XVI Cz 182/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-03-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zaskarżalność orzeczeń w postępowaniu ze skargi na czynności komornika
Sygn. akt XVI Cz 182/16 POSTANOWIENIE Dnia 9 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XVI Wydział Cywilny – Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Daniszewska (spr.) Sędziowie: SO Sylwia Kamińska SO Włodzimierz Witt po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. przeciwko D. C. i M. A. w przedmiocie skargi dłużnika M. A. na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
Czytaj więcej»

XVI Cz 516/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-06-23

Data publikacji: 2014-09-22

trafność 100%

Sygn. akt XVI Cz 516/14 POSTANOWIENIE Dnia 23 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w (...) w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Anna Daniszewska po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2014 r. (...) na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko B. G. o zapłatę na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego (...) z dnia 24 stycznia 2014 r., sygn. akt IX C 1936/13 postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie. Sygn. akt XVI Cz 516/14 UZ
Czytaj więcej»