Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XV C 252/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2016-05-05

I C 540/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łowiczu

Data orzeczenia: 11 marca 2016

Data publikacji: 20 maja 2016

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, istnienie i wysokości roszczenia, umowa bankowa, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, załącznik do umowy cesji, umowa kredytów, prawo bankowe, istnienie wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, postaci wyciągów, istnienie i wysokości roszczenia, ustawa z dniem, ewidencja analityczna, konsument, umowa bankowa, ustawa o funduszach inwestycyjnych, zapis w księgach, cesja wierzytelności, wierzyciel pierwotny, ciężar udowodnienia, dokonanie cesji
Zobacz»

I Ca 116/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 14 maja 2018

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

wierzytelność, fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, cesja, moc prawna dokumentu urzędowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, cesja, konstytucja rp, istnienie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, moc prawna dokumentu urzędowego, zbywca wierzytelności, merytoryczne stanowisko w sprawie, cedent, ewidencja analityczna, ustawa o funduszach inwestycyjnych, dochodzone roszczenie, bank, nakaz zapłaty, zamiejscowy wydział cywilny
Zobacz»

III Ca 553/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 maja 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wierzytelność, fundusz inwestycyjny, moc prawna dokumentu urzędowego, postępowanie cywilne, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wierzytelność, fundusz inwestycyjny, moc prawna dokumentu urzędowego, wysokość i zasadność, ustawa o funduszach inwestycyjnych, legitymacja czynna powodów, konstytucja, konsument, pierwotny wierzyciel, odpis z rejestru przedsiębiorców, aktualny odpis, udowodnienie, postępowanie cywilne, przelew, dokument prywatny, przywilej, dochodzone roszczenie, ciężar
Zobacz»

I C 763/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności, należność główna, umowa przelewu wierzytelności, zwrot na warunkach, pozwany, fakt zdarzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa bankowa, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, moc prawna dokumentu urzędowego, rok umowy, fundusz inwestycyjny, całość praw i obowiązków, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, konstytucja, pierwotny wierzyciel, należność główna, własne księgi, obowiązek wynikający z umowy, umowa przelewu wierzytelności, zwrot na warunkach, pozwany, zarzut przedawnienia, fakt zdarzenia
Zobacz»

III Ca 318/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 marca 2018

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, moc prawna dokumentu urzędowego, dokument urzędowy w postępowaniu, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, wysokość i zasadność, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, konstytucja, moc prawna dokumentu urzędowego, konsument, strona powodowa, legitymacja czynna powodów, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, ustawa o funduszach inwestycyjnych, dokument urzędowy w postępowaniu, na stronie, udowodnienie faktów, ciężar, umowa, pozwany
Zobacz»

I Ca 312/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 23 lipca 2018

Data publikacji: 27 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz inwestycyjny, cesja, wysokość dochodzonego roszczenia, moc prawna dokumentu urzędowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, cesja, załącznik do umowy cesji, istnienie wierzytelności, konstytucja rp, legitymacja czynna powodów, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wysokość dochodzonego roszczenia, moc prawna dokumentu urzędowego, zbywca wierzytelności, przedłożona kserokopia, merytoryczne stanowisko w sprawie, cedent, zasadność i wysokość roszczenia, zakres legitymacji, apelacja dokumentów
Zobacz»

I C 2028/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2014

Data publikacji: 11 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa bankowa, przelew wierzytelności, fundusz inwestycyjny, umowa przelewu, moc prawna dokumentu urzędowego, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa bankowa, strona powodowa, przelew wierzytelności, fundusz inwestycyjny, cesjonariusz, ustawa o funduszach inwestycyjnych, twierdzenie powoda o okolicznościach, konkretna wierzytelność, przelana wierzytelność, umowa przelewu, moc prawna dokumentu urzędowego, uzasadniona wątpliwość, cesja, odpis umowy, umowa sprzedaży wierzytelności, cedent, istnienie spornej wierzytelności, uwagi składu
Zobacz»

V Ca 455/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2017

Data publikacji: 25 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, moc prawna dokumentu urzędowego, wyrok zaoczny, istnienie i wysokości, dokument urzędowy w postępowaniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, moc prawna dokumentu urzędowego, apelacja pełna, wyrok zaoczny, istnienie i wysokości, rzeczywisty stan, umowa cesji wierzytelności, zarządzanie, zarzut naruszenia przez sąd, najważniejsze postanowienie, dokument urzędowy w postępowaniu, konkretny dłużnik, badanie trafności, fakt nabycia wierzytelności, zgodność, orzeczenie z punktu widzenia
Zobacz»

I C 697/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 4 lutego 2016

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, fundusz inwestycyjny, moc prawna dokumentu urzędowego, cesja wierzytelności, umowa przelewu, zwrot na warunkach, fakt zdarzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, fundusz inwestycyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, moc prawna dokumentu urzędowego, ewidencja analityczna, rok umowy, cesja wierzytelności, umowa przelewu, konstytucja, kwota pieniężna, pierwotny wierzyciel, kopia potwierdzona za zgodność, własne księgi, zwrot na warunkach, fakt zdarzenia, prawo do wyroku, kompletny dokument, poparcie stanowiska strony, księga powoda
Zobacz»

I C 199/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 22 września 2017

Data publikacji: 16 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, umowa bankowa, fundusz inwestycyjny, moc prawna dokumentu urzędowego, cesja, pozew, pozwany, dokument urzędowy w postępowaniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa przelewu wierzytelności, umowa bankowa, fundusz inwestycyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, siedziba, moc prawna dokumentu urzędowego, umowa cesji, cesja, należność wynikająca z umowy, pozew, raj, pozwany, dokument urzędowy w postępowaniu, dowód istnienia roszczenia, kserokopia umowy przelewu, imieniu powodów, wierzytelność funduszu, twierdzenie o okolicznościach faktycznych
Zobacz»

I C 3555/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 6 listopada 2017

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, pozew, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, umowa bankowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, konsument, doktryna postępowania cywilnego, ustawa o funduszach, pozew, domniemanie, umowa przelewu wierzytelności, powództwo funduszu, dowód przeciwieństwa, rynek kapitałowy, pozwany, szczególna moc, umowa bankowa, wysokość zobowiązania, twierdzenie powoda o okolicznościach, ciężar dowodu, strona powodowa
Zobacz»

I C 3549/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 30 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, pozew, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, umowa bankowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, konsument, doktryna postępowania cywilnego, ustawa o funduszach, pozew, domniemanie, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, powództwo funduszu, dowód przeciwieństwa, rynek kapitałowy, szczególna moc, umowa bankowa, wysokość zobowiązania, twierdzenie powoda o okolicznościach, ciężar dowodu, strona powodowa
Zobacz»

I C 3550/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 30 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, pozew, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, umowa bankowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, konsument, doktryna postępowania cywilnego, ustawa o funduszach, pozew, domniemanie, umowa przelewu wierzytelności, pozwany, powództwo funduszu, dowód przeciwieństwa, rynek kapitałowy, szczególna moc, umowa bankowa, wysokość zobowiązania, twierdzenie powoda o okolicznościach, ciężar dowodu, strona powodowa
Zobacz»

I C 3547/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 30 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, umowa bankowa, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności, pozew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, umowa bankowa, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, konsument, przelew wierzytelności, doktryna postępowania cywilnego, ustawa o funduszach, domniemanie, pozew, powództwo funduszu, dowód przeciwieństwa, ciężar, rynek kapitałowy, pozwany, szczególna moc, wierzyciel, wysokość zobowiązania, twierdzenie powoda o okolicznościach
Zobacz»

I C 3545/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 listopada 2017

Data publikacji: 30 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, umowa bankowa, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności, pozew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, umowa bankowa, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, konsument, przelew wierzytelności, doktryna postępowania cywilnego, ustawa o funduszach, domniemanie, pozew, powództwo funduszu, dowód przeciwieństwa, ciężar, rynek kapitałowy, pozwany, szczególna moc, wierzyciel, wysokość zobowiązania, twierdzenie powoda o okolicznościach
Zobacz»

I C 3564/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 19 października 2017

Data publikacji: 24 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, umowa bankowa, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności, pozew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, umowa bankowa, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, konsument, przelew wierzytelności, doktryna postępowania cywilnego, ustawa o funduszach, domniemanie, pozew, powództwo funduszu, dowód przeciwieństwa, ciężar, rynek kapitałowy, pozwany, szczególna moc, strona powodowa, wierzyciel, wysokość zobowiązania
Zobacz»

I C 3548/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 23 listopada 2017

Data publikacji: 30 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, umowa bankowa, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, przelew wierzytelności, pozew, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, umowa bankowa, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, konsument, przelew wierzytelności, doktryna postępowania cywilnego, ustawa o funduszach, domniemanie, pozew, powództwo funduszu, dowód przeciwieństwa, ciężar, pozwany, rynek kapitałowy, szczególna moc, strona powodowa, wierzyciel, wysokość zobowiązania
Zobacz»

I C 3676/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2017

Data publikacji: 13 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, pozew, umowa przelewu wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, moc prawna dokumentu urzędowego, postępowanie cywilne, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, konsument, doktryna postępowania cywilnego, ustawa o funduszach, domniemanie, pozew, umowa przelewu wierzytelności, powództwo funduszu, dowód przeciwieństwa, rynek kapitałowy, pozwany, szczególna moc, wysokość zobowiązania, twierdzenie powoda o okolicznościach, ciężar dowodu, strona powodowa, pożyczka
Zobacz»

I C 74/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 9 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, istnienie i wysokości, fakt zdarzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz inwestycyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności, ewidencja analityczna, identyfikator, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa przelewu wierzytelności, istnienie i wysokości, transakcji sekurytyzacji, umowa cesji wierzytelności, wysokość wierzytelności głównej, nabycie wierzytelności w drodze, warunek twierdzenia, fakt nabycia wierzytelności, weryfikacja twierdzeń powoda, fakt zdarzenia, potwierdzenie zobowiązania, budząca uzasadniona wątpliwość
Zobacz»

I C 69/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 9 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, istnienie i wysokości, fakt zdarzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • fundusz inwestycyjny
 • Ważne frazy
  • wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, fundusz inwestycyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cesja wierzytelności, ewidencja analityczna, identyfikator, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa przelewu wierzytelności, istnienie i wysokości, transakcji sekurytyzacji, umowa cesji wierzytelności, wysokość wierzytelności głównej, nabycie wierzytelności w drodze, warunek twierdzenia, fakt nabycia wierzytelności, weryfikacja twierdzeń powoda, fakt zdarzenia, potwierdzenie zobowiązania, budząca uzasadniona wątpliwość
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Mrajska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Tamowicz
Data wytworzenia informacji: