Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII U 628/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2013-05-22

V U 24/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2016

Data publikacji: 16 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • okres składkowy, okres nieskładkowy, renta z tytułu niezdolności do pracy, ustalenie wysokości renty, okres składkowy i nieskładkowy, wyliczenie wysokości renty, okres ubezpieczenia wnioskodawcy, organ rentowy, organ rentowy do stażu, zaliczenie do stażu ubezpieczeniowego, akt rentowy, staż, oddział, miesiąc, ubezpieczenie społeczne, akt ubezpieczeniowy, decyzja odwołania, okres zatrudnienia, zaskarżona decyzja i zaliczenie, świadczenie rehabilitacyjne
Zobacz»

IX U 102/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2015

Data publikacji: 26 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wysokość emerytury, okres zatrudnienia, naprawa oświetlenia, emaliernia, staż pracy, zaliczenie do stażu pracy, praca na pierwszej zmianie, komórka kadrowa, zatrudnienie na obszarze, dokumentacja dotycząca sporna, pieczątka osoby, nagranie z rozprawy, zmiana od godziny, akt osobowy, społeczny ośrodek, zawód elektryk, podpis i pieczątka, ubezpieczenie społeczne, pełny wymiar czasu pracy, emerytura okresu pracy
Zobacz»

III AUa 305/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 czerwca 2019

Data publikacji: 18 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • państwowe gospodarstwo rolne, lista płac, renta z funduszu ubezpieczeń, okres składkowy, fundusz ubezpieczenia społecznego, staż pracy, ogólny staż ubezpieczeniowy, stały pracownik, nauka zawodów, oddział terenowy, kurs, okres zatrudnienia, szczególny warunek, liczba dni, połów pełnego wymiaru czasu, prawo do emerytury, zasadnicza szkoła zawodowa, emerytura i renta, okres zatrudnienia młodociany, oryginałów list
Zobacz»

VI U 1009/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 lipca 2018

Data publikacji: 21 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przedszkole miejskie, praktyka zawodowa, przedszkole, uczeń, młodociany, plik, praca w przedszkolu, umowa o naukę zawodu, cały okres nauki, emerytura, pisemne zeznanie świadka, kucharka, zawód kucharza, praktyczna nauka zawodu, nauka w szkołach, tygodniowy rozkład, okres składkowy, zatrudnienie, praca, sprawy emerytalne
Zobacz»

III AUa 540/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 29 listopada 2012

Data publikacji: 14 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kółko rolnicze, okres zatrudnienia, pomoc malarska, życiorys, kwestionariusz, praca, zmiana poprzez zaliczenie, spółdzielnia, ośrodek zamiejscowy w rybniku, wpis w legitymacji ubezpieczeniowej, uwzględnienie okresów zatrudnienia, potwierdzające zatrudnienie, okres składkowy, obszar państwa polskiego, malarz pokojowy, dłuższa praktyka, dłuższy łączny staż, własnoręcznie napisany życiorys, podstawowe zatrudnienie, własnoręczny życiorys
Zobacz»

V U 1327/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 21 maja 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwie, wyłączenie okresów nieskładkowych, wnioskodawca, okres zatrudnienia, akt rentowy, posiadanie zakładu, dokument będący w posiadaniu, m, okres nieskładkowy, zaświadczenie zakładów pracy, ubezpieczenie społeczne, lista płac, zaprzestanie pobierania zasiłku chorobowego, uznanie okresu zatrudnienia, dokument zgłoszeniowy, ogólny wymiar okresów składkowych, okres pobierania zasiłku, dołączona lista, okres składkowy, powiatowy urząd pracy
Zobacz»

III AUa 1006/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 5 marca 2013

Data publikacji: 6 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • życiorys, wnioskodawca, kwestionariusz osobowy, pomocnik murarza, zatrudnienie, praktyczna nauka zawodu uczniów, okres w kwestionariuszu, sporny okres, emerytura, si, nauka w szkole zawodowej, ubezpieczenie społeczne, wojsko, zaprawa, akta emerytalne, renta, formy młodociane, browar na terenie, praca, okres
Zobacz»

III AUa 243/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 29 września 2015

Data publikacji: 21 października 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • staż pracy, technikum rolnicze, okres nauki w technikum, młodociany, przelicznik, ogólny staż pracy, praca w szczególnym charakterze, nauczyciel, przepracowany rok, renta z funduszu ubezpieczeń, przepis za okresy składkowe, fundusz ubezpieczenia społecznego, szkoła podstawowa, staż składkowy i nieskładkowy, technikum zawodowe, okres zatrudnienia po ukończeniu, organ prowadzący szkoły, zaliczenie do ogólnego stażu, emerytura i renta, wstępny staż pracy
Zobacz»

III U 508/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2014

Data publikacji: 12 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kowal, życiorys, kuźnia, egzamin czeladniczy, pójście do wojska, zdać egzamin, kwartał kalendarzowy, uczeń, okres składkowy, okres zatrudnienia, staż, ubezpieczenie, wiedza o charakterze pracy, czas wstąpienia, zasadność zaliczenia do stażu, dowód z dowodu, okres zatrudnienia w warsztatach, odpis książeczki wojskowej, praca w sierpniu, czas pójść
Zobacz»

III AUa 995/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 lutego 2014

Data publikacji: 20 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • okres składkowy, składka na ubezpieczenie społeczne, umowa o prace, konserwator urządzeń elektrycznych, praca, organ rentowy, praca z dniem, składka za wnioskodawcę, zamiar i wola, renta z funduszu ubezpieczeń, okres zatrudnienia, opłacenie przez pracodawcę składek, parek maszynowy, świadectwo pracy, park maszynowy, emerytura i renta, zatrudnienie wnioskodawcy, fundusz ubezpieczenia społecznego, uznanie okresu zatrudnienia, apelacja organu rentowego
Zobacz»

III AUa 1728/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 maja 2013

Data publikacji: 22 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • okres składkowy, składka, okres zatrudnienia, ubezpieczenie społeczne, praca, praca dziennikarska, zasiłek dla bezrobotnych, urząd pracy, przychód wnioskodawcy, emerytura, świadectwo pracy, umowa zlecenia, stanowisko dziennikarzy, letni ogólny staż ubezpieczeniowy, podstawa umowy o pracę, okres składkowy i nieskładkowy, praca z dniem, staż, letni okres składkowy, okres zatrudnienia świadka
Zobacz»

IV U 686/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 16 października 2014

Data publikacji: 17 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • okres składkowy, wnioskodawca, renta kolejowa, wzmianka o pracy, składanie wniosku o emeryturę, okolicznościach świadczenia, renta z funduszu ubezpieczeń, okres zatrudnienia, akt osobowy, społeczna decyzja, fundusz ubezpieczenia społecznego, wysokość emerytury, gospodarstwo rolne rodziców, tożsamy zapis, wysunięte żądanie, zaliczenie spornego czasookresu, kwestionariusz, renta, plik, odpowiedź zakładu
Zobacz»

III U 880/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Przemyślu

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pomocnik stolarza, młodociany, akt organów, wiarygodna osoba, umowa o praktyczną naukę, legitymacja ubezpieczeniowa, potwierdzenie zatrudnienia wnioskodawcy, okres zatrudnienia, świadectwo pracy, staż pracy, praktyczna nauka zawodu, stanowisko malarza, przyuczenie do określonej pracy, wstępny staż pracy, ustalenie wysokości renty, organ rentowy świadka, podstawa kolejnych decyzji, ubezpieczenie społeczne, miesiąc okresów nieskładkowych, okres składkowy
Zobacz»

IV U 572/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 2 października 2013

Data publikacji: 22 października 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wstępny staż pracy, umowa o naukę zawodu, staż pracy, okres składkowy, przyuczenie do określonej pracy, przepis obowiązujący przed dniem, doliczenie do stażu pracy, warunek określony w przepisach, opłacona składka na ubezpieczenie, obszar państwa polskiego, rozwój oświaty, składka na ubezpieczenie społeczne, dekret, wiek młodociany, dolna granica wieku, warunek zatrudnienia, następujący okres, renta, okres zatrudnienia, sporny okres
Zobacz»

III AUa 657/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 13 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stolarnia, okres zatrudnienia, okres zatrudnienia młodociany, wpis w legitymacji ubezpieczeniowej, pojedynczy wpis w legitymacji, wstępny staż pracy, zakład prac, uczenie praktycznej nauki zawodu, okres składkowy, emerytura, umowa o naukę zawodu, okres odbywania praktycznej nauki, warunek określony w przepisach, praca, odbywanie praktycznej nauki zawodu, renta z funduszu ubezpieczeń, zatrudnienie wnioskodawcy, fundusz ubezpieczenia społecznego, przyuczenie do określonej pracy, okres nauki zawodu
Zobacz»

III AUa 1562/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 czerwca 2013

Data publikacji: 21 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • policealne studium zawodowe, okres zatrudnienia, uczeń, świadectwo pracy świadka, stypendium, nauka w policealnym studium, młodociany, wnioskodawca, okres składkowy, praktyka zawodowa, wstępny staż pracy, odbywanie praktyki, emerytura, staż pracy, zakład prac, nauka zawodów, nauka w szkołach, miejsce wynagrodzeń, stanowisko nastawiacza maszyn, okres nauki
Zobacz»

III AUa 732/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 stycznia 2016

Data publikacji: 27 października 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • okres składkowy, umowa zlecenia, otwarty fundusz emerytalny, renta z funduszu ubezpieczeń, kokota, fundusz ubezpieczenia społecznego, fundusz emerytalny na dochody, pracodawca składki, okresy składkowe i nieskładkowe, emerytura i renta, renta, praca, praca na podstawie umowy, stanowisko robotnika, okres zatrudnienia, stosunki pracy, obszar państwa polskiego, dochód budżetu państwa, postępowanie materiału dowodowego, środek zgromadzony na rachunku
Zobacz»

IX U 1054/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2 lutego 2015

Data publikacji: 27 marca 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • charakter uczniów, zaliczenie na wysokość, zeznanie powołane w sprawie, praca okresu zatrudnienia, wysokość świadczenia, nadzoru instruktora, miesiąc urlopu, okres na wysokość, organ rentowy, organ rentowy do zaliczenia, wysokość renty, praktyka w zakładach, nagranie z rozprawy, uczeń nauki zawodu, wliczenie do stażu pracy, społeczny ośrodek, akt organów, różne wydziały, rodzic uczniów, pomoc prawna przed sądem
Zobacz»

VIII U 2196/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 29 stycznia 2015

Data publikacji: 30 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • życiorys, praca, obszar państwa polskiego, spółdzielnia, uczeń szkoły zawodowej, wykopki, świadek, burak, praca na obszarze, pociąg, ubezpieczenie społeczne, urzędnik gminny, ukończenie szkoły powszechnej, zboże w stodole, składka, praca w lipcu, kiedy bądź, początek wakacji, młócenie zboża, dowód potwierdzający zatrudnienie
Zobacz»

V U 1647/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 4 lipca 2014

Data publikacji: 26 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

okresy składkowe i nieskładkowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • video, okres składkowy, opinia służbowa, wyjaśnienie wnioskodawcy, okresy składkowe i nieskładkowe, odbycie zasadniczej służby wojskowej, wstępny staż, nauka zawodu ślusarza, staż pracy, dzień okresu składkowego, okres zatrudnienia, stanowisko rzemieślnika, wnioskodawca wykonywania, miesiąc, emerytura, świadectwo pracy, stanowisko montera konstrukcji, akt osobowy, szkoła, czynność na stanowiskach
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Glina
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Popielińska
Data wytworzenia informacji: