Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII U 565/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2016-05-25

VII U 581/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 maja 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

ustawa przedemerytalna, zasiłek dla bezrobotnych, prawo do świadczenia przedemerytalnego, akt rentowy, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, okres pobierania zasiłku, ustawa o promocji zatrudnienia, powiatowy urząd, praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • ustawa przedemerytalna, zasiłek dla bezrobotnych, prawo do świadczenia przedemerytalnego, akt rentowy, nabycie prawa do zasiłku, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, okres pobierania zasiłku, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, dniowy okres, urząd pracy, ustawa o promocji zatrudnienia, przyczyna dotycząca pracodawcy, powiatowy urząd, warunek przyznania świadczenia przedemerytalnego, umowa zlecenia, praca, referent, zaświadczenie z powiatowego urzędu, ustanie stosunku pracy, pozwany organ
Zobacz»

VII U 2481/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 7 maja 2014

Data publikacji: 10 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

ustawa przedemerytalna, prawo do świadczenia przedemerytalnego, akt rentowy, likwidacja zakładu pracy, pobieranie zasiłków, zasiłek dla bezrobotnych, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, ustawa o promocji zatrudnienia, likwidacja pracodawcy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • ustawa przedemerytalna, akt kapitałowy, poprzedzające rozwiązanie, prawo do świadczenia przedemerytalnego, dzień okresu składkowego, dzień rozwiązania stosunku pracy, akt rentowy, likwidacja zakładu pracy, niewypłacalność pracodawcy, pobieranie zasiłków, zasiłek dla bezrobotnych, okresy składkowe i nieskładkowe, pozwany organ rentowy, rok stażu, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, ustawa o promocji zatrudnienia, okres uprawniający do emerytury, stosunek służbowy, likwidacja pracodawcy, akt sprawy
Zobacz»

IV U 1274/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 26 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

prawo do świadczenia przedemerytalnego, likwidacja pracodawcy, zasiłek dla bezrobotnych, okres pobierania zasiłku, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, praca, ustawa o promocji zatrudnienia, wypowiedzenie, powiatowy urząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • prawo do świadczenia przedemerytalnego, likwidacja pracodawcy, zasiłek dla bezrobotnych, okres pobierania zasiłku, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, rozwiązanie stosunków pracy, praca, przyjęcie propozycji, ustawa o promocji zatrudnienia, akt organów, wypowiedzenie, przesłanka do przyznania świadczenia, staż ubezpieczeniowy, powiatowy urząd pracy, powiatowy urząd, organ rentowy, niewypłacalność pracodawcy, poprzedzające rozwiązanie, likwidacja spółki
Zobacz»

VIII U 645/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2019

Data publikacji: 2 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, wnioskodawczyni, pobieranie zasiłków, ustawa o promocji zatrudnienia, praca, powiatowy urząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, okres uprawniający do emerytury, zasiłek dla bezrobotnych, osoba fizyczna, kobieta, wnioskodawczyni, pobieranie zasiłków, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, status pracodawcy, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, praca, plik, powiatowy urząd pracy, powiatowy urząd, stosunki pracy, działalność, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych
Zobacz»

VIII U 1549/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2016

Data publikacji: 7 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

prawo do świadczenia przedemerytalnego, likwidacja pracodawcy, wnioskodawczyni, zasiłek dla bezrobotnych, okres pobierania zasiłku, praca, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, ustawa o promocji zatrudnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • prawo do świadczenia przedemerytalnego, likwidacja pracodawcy, wnioskodawczyni, plik, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, zasiłek dla bezrobotnych, przesłuchanie wnioskodawczyni, osoba fizyczna, instytucja rynku pracy, okres pobierania zasiłku, praca, urząd pracy, miesięczny okres pobierania, zatrudnienie w ramach prac, złożenie wniosku o świadczenie, propozycji odpowiedniej, roboty publiczne, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, ustawa o promocji zatrudnienia, odpowiednie zatrudnienie
Zobacz»

VIII U 2375/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2016

Data publikacji: 5 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, likwidacja zakładu pracy, zasiłek dla bezrobotnych, promocja zatrudnienia, pracownik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, likwidacja zakładu pracy, stosunek służbowy, wnioskodawca, okres uprawniający do emerytury, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, rozwiązanie stosunków pracy, osoba fizyczna, plik, zasiłek dla bezrobotnych, działalność gospodarcza, przyczyna dotycząca zakładu pracy, promocja zatrudnienia, kodeks pracy, pracownik, mężczyzna, wyrejestrowanie działalności, kobieta, status pracodawcy
Zobacz»

III AUa 912/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 września 2015

Data publikacji: 24 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, okres pobierania zasiłku, powiatowy urząd, likwidacja zakładu pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, prawo do świadczenia przedemerytalnego, działalność z dniem, rozwiązanie umowy spółki cywilnej, zasiłek dla bezrobotnych, wspólnik spółki cywilnej, faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności, miejsce w razie, okres pobierania zasiłku, strona zakładu pracy, prawny pracodawca, zatrudniających pracowników, powiatowy urząd pracy, powiatowy urząd, likwidacja zakładu pracy, stosowny wpis, biuro rachunkowe, unicestwienie, prawo do wnioskowanego świadczenia
Zobacz»

VII U 260/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2016

Data publikacji: 2 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, praca, okres pobierania zasiłku, powiatowy urząd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, wniosek o świadczenie przedemerytalne, zasiłek dla bezrobotnych, okres uprawniający do emerytury, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, osoba fizyczna, mężczyzna, praca, działalność gospodarcza, dzień rozwiązania stosunku pracy, okres pobierania zasiłku, powiatowy urząd pracy, powiatowy urząd, organ rentowy, przyjęcie propozycji, przyczyna przyjęcia
Zobacz»

III AUa 495/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 września 2018

Data publikacji: 30 października 2018

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, likwidacja zakładu pracy, zasiłek dla bezrobotnych, wyrejestrowanie, pobieranie zasiłków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, osoba fizyczna, ewidencja działalności gospodarczej, likwidacja zakładu pracy, kodeks pracy, zakończenie działalności, przyznanie prawa do świadczenia, prowadzenie działalności gospodarczej, zasiłek dla bezrobotnych, budynek piekarni, pieczywo, wyrejestrowanie, będąca osoba, wyrejestrowanie działalności gospodarczej, rozwiązanie stosunków pracy, pobieranie zasiłków, ostatni pracownik, urząd pracy
Zobacz»

VII U 2684/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2014

Data publikacji: 5 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

ustawa przedemerytalna, zasiłek dla bezrobotnych, akt rentowy, ustawa o promocji zatrudnienia, powiatowy urząd, prawo do świadczenia przedemerytalnego, okres pobierania zasiłku, praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • ustawa przedemerytalna, zasiłek dla bezrobotnych, akt rentowy, zaświadczenie z powiatowego urzędu, przyjęcie propozycji, przyczyna przyjęcia, ustawa o promocji zatrudnienia, powiatowy urząd, prawo do świadczenia przedemerytalnego, powiatowy urząd pracy, uzasadniona przyczyna, okres pobierania zasiłku, zatrudnienie w ramach prac, propozycji odpowiedniej, roboty publiczne, odpowiednie zatrudnienie, prace interwencyjne, rozumienie ustawy, praca, miesiąc pobierania
Zobacz»

VIII U 415/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 listopada 2018

Data publikacji: 4 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

prawo do świadczenia przedemerytalnego, wnioskodawczyni, likwidacja pracodawcy, wyrejestrowanie, likwidacja zakładu pracy, praca za wypowiedzeniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • protokół z rozprawy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, wnioskodawczyni, wyrejestrowanie płatników, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, umowa o prace, płyta, likwidacja pracodawcy, wyrejestrowanie, teczka, likwidacja zakładu pracy, koperta, praca za wypowiedzeniem, informacyjne wyjaśnienie, rozwiązanie stosunków pracy, e, praca z dniem, kompleksowy system informatyczny, niewypłacalność pracodawcy, akt osobowy
Zobacz»

III AUa 1286/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 13 grudnia 2017

Data publikacji: 19 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, wnioskodawczyni, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, likwidacja zakładu pracy, wyrejestrowanie, zasiłek dla bezrobotnych, prawo do świadczenia przedemerytalnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, wnioskodawczyni, działalność gospodarcza, osoba fizyczna, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, likwidacja zakładu pracy, punkt handlowy, wyrejestrowanie działalności, ewidencja, wyrejestrowanie, podmiotowość prawna, niewypłacalność pracodawcy, ustawa z dniem, zasiłek dla bezrobotnych, formalny stan, okres uprawniający do emerytury, działalność w organach, znaczenie przedmiotowe, prowadzenie działalności, prawo do świadczenia przedemerytalnego
Zobacz»

V U 1054/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 1 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, wnioskodawczyni, pobieranie zasiłków, zasiłek dla bezrobotnych, praca, zatrudnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, wnioskodawczyni, osoba fizyczna, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, podnośnik koszowy, status pracodawcy, zieleń, zakończenie działalności gospodarczej, firma, pobieranie zasiłków, zasiłek dla bezrobotnych, zatrudniających pracowników, dzień rozwiązania stosunku pracy, środki trwałe, niewypłacalność pracodawcy, rozwiązanie z wnioskodawczynią stosunku, praca, zatrudnienie, etat
Zobacz»

III U 1772/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 28 lutego 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

likwidacja zakładu pracy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, ustawa o promocji zatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych, likwidacja pracodawcy, okres pobierania zasiłku, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • pralnia, wirówka, likwidacja zakładu pracy, magiel, prawo do świadczenia przedemerytalnego, niewypłacalność pracodawcy, instytucja rynku pracy, handel, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, ustawa o promocji zatrudnienia, stosunki pracy, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, zasiłek dla bezrobotnych, pranie, likwidacja pracodawcy, okres pobierania zasiłku, przyczyna rozwiązania, wypowiedzenie, obrus, pościel
Zobacz»

VIII U 2214/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 lipca 2019

Data publikacji: 24 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

prawo do świadczenia przedemerytalnego, likwidacja pracodawcy, świadectwo pracy, zasiłek dla bezrobotnych, okres pobierania zasiłku, likwidacja zakładów, związek z likwidacją, praca za wypowiedzeniem, przyznanie świadczenia przedemerytalnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • prawo do świadczenia przedemerytalnego, likwidacja pracodawcy, wnioskodawca, płyta, protokół rozprawy, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, sprostowanie świadectwa pracy, świadectwo pracy, sprawozdanie, odpowiedniego archiwum, zasiłek dla bezrobotnych, e, okres pobierania zasiłku, spółka, likwidacja zakładów, związek z likwidacją, przyczyna rozwiązania stosunku pracy, praca za wypowiedzeniem, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, umowa o prace
Zobacz»

VIII U 39/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 lutego 2014

Data publikacji: 26 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, ustawa o promocji zatrudnienia, okres pobierania zasiłku, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, pracodawca, powiatowy urząd, zakład prac
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • prawo do świadczenia przedemerytalnego, akt ubezpieczeniowy, fundacja, zasiłek dla bezrobotnych, ustawa o promocji zatrudnienia, okres pobierania zasiłku, umowa o prace, ostatni pracodawca, ostatni zakład pracy, koperta, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, praca w aktach osobowych, pracodawca, powiatowy urząd pracy, powiatowy urząd, przyznanie prawa do świadczenia, zakład prac, pracy dokumentów, miesięczny okres pobierania zasiłku, zatrudnienie w ramach prac
Zobacz»

V U 376/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Legnicy

Data orzeczenia: 11 stycznia 2017

Data publikacji: 27 marca 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, pobieranie zasiłków, zasiłek dla bezrobotnych, praca, pracownik, zatrudnienie, przyznanie świadczenia przedemerytalnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • likwidacja pracodawcy, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, prawo do świadczenia przedemerytalnego, osoba fizyczna, działalność gospodarcza, wnioskodawca, świadczenie przedemerytalne w związku, status pracodawcy, pobieranie zasiłków, zasiłek dla bezrobotnych, zatrudniających pracowników, dzień rozwiązania stosunku pracy, praca, zakończenie działalności, pracownik, zatrudnienie, naprawa maszyn i urządzeń, przyjęcie propozycji, przyczyna przyjęcia, przyznanie świadczenia przedemerytalnego
Zobacz»

III AUa 347/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 lipca 2016

Data publikacji: 15 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, promocja zatrudnienia, praca, wnioskodawczyni, okres pobierania zasiłku, likwidacja pracodawcy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • prawo do świadczenia przedemerytalnego, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, zasiłek dla bezrobotnych, stosunki pracy, praca z przyczyny, promocja zatrudnienia, praca, wnioskodawczyni, przyczyna dotycząca zakładu pracy, zatrudnienie u ostatniego pracodawcy, dzień pobierania, okres pobierania zasiłku, instytucja rynku pracy, przyczyny niedotyczące, stanowisko magazyniera, wnioskodawczyni prawa do świadczenia, likwidacja pracodawcy, miesiąc, ustawa z dniem, staż ubezpieczeniowy
Zobacz»

III AUa 411/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 lutego 2015

Data publikacji: 14 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, ustawa o promocji zatrudnienia, okres pobierania zasiłku, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, okres uprawniający do emerytury, ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, kobieta, niewypłacalność pracodawcy, stosunek służbowy, mężczyzna, ustawa o promocji zatrudnienia, rozumienie przepisów ustawy, poszukiwanie nowego zatrudnienia, okres pobierania zasiłku, zachowanie kolejności, przyznanie świadczenia przedemerytalnego, likwidacja stanowiska, praca, ustawa z dniem, dzień rozwiązania stosunku pracy, dające uprawnienie, praca z przyczyny
Zobacz»

VIII U 3356/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 marca 2017

Data publikacji: 20 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

likwidacja pracodawcy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłek dla bezrobotnych, praca, promocja zatrudnienia, pobieranie zasiłków, wyrejestrowanie, wypowiedzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • świadczenie przedemerytalne
 • Ważne frazy
  • ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, likwidacja pracodawcy, stosunek służbowy, prawo do świadczenia przedemerytalnego, stoisko, zasiłek dla bezrobotnych, działalność gospodarcza, praca, promocja zatrudnienia, odzież dziecięca, rozwiązanie stosunków pracy, sprzedaż odzieży, ostatni pracodawca, pobieranie zasiłków, wyrejestrowanie działalności, wyrejestrowanie, usunięcie nazwy, kodeks pracy, dniowy okres, wypowiedzenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Glina
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Ołtarzewska
Data wytworzenia informacji: