Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 46/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2016-08-19

I ACa 544/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 23 grudnia 2013

Data publikacji: 19 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

pozwana spółdzielnia, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, uchwała, członek spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, posiedzenie rady nadzorczej, lokatorskie prawo do lokalu, zainteresowany członek, wykluczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • pozwana spółdzielnia, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, uchwała, członek spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, rada nadzorcza pozwana spółdzielni, ratalna spłata, statut, opłata w związku, rejestr członków, posiedzenie rady nadzorczej, stawiennictwo powoda, lokatorskie prawo do lokalu, zainteresowany członek, zawarcie ugody, posiłek w domu, wykluczenie, przysługujący powód, treść kwestionowanej uchwały, sporna uchwała
Zobacz»

I C 219/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 9 listopada 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

członkostwo, uchwała, wykluczenie, lokatorskie prawo do lokalu, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowa, prawo do lokali mieszkalnych, członek spółdzielni, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, posiedzenie rady nadzorczej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • członkostwo, uchwała, wykluczenie, lokatorskie prawo do lokalu, statut, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowa, prawo do lokali mieszkalnych, członkostwo w spółdzielni, sprawa wykluczenia, członek spółdzielni, rejestr spółdzielni, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, wykluczenie powoda, roszczenie o ustanowienie, zapłata należności za używanie, posiedzenie rady nadzorczej spółdzielni, posiedzenie rady nadzorczej, głosowanie, warszawa
Zobacz»

I ACa 892/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2020

Data publikacji: 9 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

członkostwo, pozwana spółdzielnia, uchwała o wykluczeniu, członek spółdzielni, lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo, prawo do lokali mieszkalnych, podjęcie uchwały, posiedzenie rady nadzorczej, spółdzielnia mieszkaniowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • członkostwo, pozwana spółdzielnia, uchwała o wykluczeniu, członek spółdzielni, lokatorskie prawo do lokalu, statut, spółdzielcze lokatorskie prawo, prawo do lokali mieszkalnych, podjęcie uchwały, uchwała rady nadzorcza, zaległość, posiedzenie rady nadzorczej, spółdzielnia mieszkaniowa, zaskarżona uchwała, badana sprawa, spłata zadłużenia, stwierdzenie nieważności uchwały, członkostwo w spółdzielni, wykluczenie z członkostwa, wykluczenie powódki
Zobacz»

I ACa 78/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 5 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

małżonek, lokatorskie prawo do lokalu, prawo do lokali mieszkalnych, podjęcie uchwały o wygaśnięciu, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, pozwana spółdzielnia, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokatorskie prawo do lokalu, uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • małżonek, lokatorskie prawo do lokalu, dowód wszczęcia postępowania sądowego, prawo do lokali mieszkalnych, walne zgromadzenie, podjęcie uchwały o wygaśnięciu, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze prawo do lokali, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, pozwana spółdzielnia, rozwód, postępowanie sądowe o podział, ustanie małżeństwa, rada nadzorcza, ustawa z dniem, zaskarżona uchwała, nieważność uchwały, terminie dowodów, wygaśnięcie prawa do lokalu, dodatkowy termin
Zobacz»

I ACa 371/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 4 września 2015

Data publikacji: 21 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

członek spółdzielni, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo, lokatorskie prawo do lokalu, rada nadzorcza, prawo do lokali mieszkalnych, pozwana spółdzielnia, uchwała, wykluczenie, członkostwo, opłata eksploatacyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokatorskie prawo do lokalu, uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • członek spółdzielni, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo, lokatorskie prawo do lokalu, rada nadzorcza, prawo do lokali mieszkalnych, pozwana spółdzielnia, uchwała, grono członków spółdzielni, uchwała rady nadzorcza, wykluczenie, roszczenie o przyjęcie, członkostwo, umowa o ustanowienie, opłata eksploatacyjna, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa, wykluczenie męża powódki, przyjęcie w poczet członków, wniosek o przyjęcie, opłata eksploatacyjna za mieszkanie
Zobacz»

I C 786/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 10 grudnia 2014

Data publikacji: 25 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

pozwana spółdzielnia, uchwała o wygaśnięciu, rada nadzorcza, spółdzielnia mieszkaniowa, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, prawo do lokali mieszkalnych, członek, lokatorskie prawo do lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • pozwana spółdzielnia, ustęp, uchwała o wygaśnięciu, interes spółdzielni, rada nadzorcza, spółdzielnia mieszkaniowa, walne zgromadzenie spółdzielni, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, dobry obyczaj, prawo do lokali mieszkalnych, pozyskanie środków na spłatę, uiszczanie opłat za lokal, członek, lokatorskie prawo do lokalu, zaskarżona uchwała, statut spółdzielni, uchwała rady nadzorcza, odwołanie od uchwały rady, uchwała walnego zgromadzenia, spłata należności
Zobacz»

I C 1169/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 10 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

lokatorskie prawo do lokalu, prawo do lokali mieszkalnych, uchwała o wykluczeniu, uchwała o wygaśnięciu, spółdzielnia mieszkaniowa, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, rada nadzorcza, członek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • lokatorskie prawo do lokalu, prawo do lokali mieszkalnych, rada nadzorcza powodowej spółdzielni, ubezwłasnowolnienie, uchwała o wykluczeniu, uchwała o wygaśnięciu, spółdzielnia mieszkaniowa, pozwany, akt sądu okręgowego, istotne zobowiązanie, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, roku rady, pracownik socjalny, powództwo spółdzielni, uporczywe uchylanie, szpital, rada nadzorcza, członek, bielsko podlaskie, opiekun prawny
Zobacz»

I C 904/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 1 lipca 2014

Data publikacji: 17 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

lokatorskie prawo do lokalu, prawo do lokali mieszkalnych, członek spółdzielni, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, pozwana spółdzielnia, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokatorskie prawo do lokalu, uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • lokatorskie prawo do lokalu, prawo do lokali mieszkalnych, wstępna zgoda, członek spółdzielni, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa, śmierć członka spółdzielni, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, pozwana spółdzielnia, zachowanie roszczenia, roszczenie o przyjęcie, deklaracja członkowska, prawo do spornego lokalu, zawarcie umowy o ustanowienie, babcia powódki, wniosek o przydział lokalu, dzień śmierci, przyjęcie powódki w poczet, przyjęcie do spółdzielni, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, osoba bliska
Zobacz»

I C 147/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2018

Data publikacji: 7 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

członkostwo, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, lokatorskie prawo do lokalu, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, prawo do lokali mieszkalnych, uchwała o wykluczeniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • członkostwo, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, lokatorskie prawo do lokalu, członkostwo w spółdzielni, pozwany, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, prawo do lokali mieszkalnych, uchwała o wykluczeniu, potwierdzenie nadania, powodowa spółdzielnia, podstawa wykluczenia, nowa norma prawna, zasiłek celowy, osoba niepełnosprawna w stopniu, nowa ustawa, zasada bezpośredniego działania, mops, pomoc miejskiego ośrodka pomocy, zmiana ustawy o spółdzielniach, statut spółdzielni
Zobacz»

XII C 1213/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 6 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

członek spółdzielni, członkostwo, uchwała, rada nadzorcza, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo, lokatorskie prawo do lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • członek spółdzielni, członkostwo, rejestr członków, uchwała, statut, konstytucja, rada nadzorcza, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, wykreślenie powoda, spółdzielcze lokatorskie prawo, spółdzielcze własnościowe prawo, własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębna własność lokalu, uchwała rady nadzorcza, lokatorskie prawo do lokalu, trybunał, ustalenie nieważności uchwały, członkostwo w spółdzielni, walne zgromadzenie, odwołanie powoda
Zobacz»

XVIII C 1424/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2019

Data publikacji: 21 sierpnia 2020

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

lokatorskie prawo do lokalu, pozwana spółdzielnia, spółdzielcze lokatorskie prawo, członkostwo, wykluczenie, małżonek, uchwała, członek spółdzielni, prawo do lokali mieszkalnych, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • lokatorskie prawo do lokalu, pozwana spółdzielnia, spółdzielcze lokatorskie prawo, członkostwo, nowe miasto, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa, wykluczenie, małżonek, rejonowy poznań, uchwała, członek spółdzielni, prawo do lokali mieszkalnych, członkostwo w pozwanej spółdzielni, lokator, uchwała rady nadzorcza, zeznanie powoda, rada nadzorcza, ustawa prawa, spółdzielnia z dniem, eksmisja
Zobacz»

I C 649/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 21 listopada 2018

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

spółdzielcze lokatorskie prawo, lokatorskie prawo do lokalu, prawo do lokali mieszkalnych, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, członek spółdzielni, małżonek, pozwana spółdzielnia, uchwała o wygaśnięciu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokatorskie prawo do lokalu, uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • spółdzielcze lokatorskie prawo, lokatorskie prawo do lokalu, prawo do lokali mieszkalnych, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, członek spółdzielni, rodzic powoda, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa, rozwód, małżonek, pozwana spółdzielnia, ojciec powoda, prawo do przedmiotowego lokalu, postępowanie sądowe o podział, matka powodów, dowód wszczęcia postępowania sądowego, śmierć, roszczenie o ustanowienie, kopia postanowienia sądu rejonowego, uchwała o wygaśnięciu, stanowisko pozwanej spółdzielni
Zobacz»

I C 26/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 14 marca 2018

Data publikacji: 7 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

członkostwo, członek spółdzielni, rada nadzorcza, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, pozwana spółdzielnia, spółdzielcze lokatorskie prawo, lokatorskie prawo do lokalu, członka rady, lokal mieszkalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • członkostwo, członek spółdzielni, rada nadzorcza, działalność spółdzielni, prawo odrębna własność lokalu, zmiana ustawy o spółdzielniach, dostarczanie lokali, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, pozwana spółdzielnia, spółdzielcze lokatorskie prawo, lokatorskie prawo do lokalu, zasób, członka rady nadzorczej, członka rady, lokal mieszkalny, kotłownia, ustawa prawa, potrzeby mieszkaniowe, budynek, ekspektatywa odrębna
Zobacz»

I C 211/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Radomiu

Data orzeczenia: 22 września 2017

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wykluczenie, prawo spółdzielcze, członkostwo, rada nadzorcza, członek spółdzielni, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, prawo do lokali, podjęcie uchwały, zainteresowany członek, uiszczanie opłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • wykluczenie, prawo spółdzielcze, członkostwo, rada nadzorcza, członek spółdzielni, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, członkostwo w spółdzielni, uporczywe uchylanie, prawo do lokali, zaległość, uchwała rady nadzorcza, postanowienie statutu spółdzielni, podjęcie uchwały, droga licytacji, rejestr członków, wykluczenie powoda z członkostwa, zmiana ustawy o spółdzielniach, zainteresowany członek, uiszczanie opłaty, własnościowe prawo do lokalu
Zobacz»

XXIV C 947/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 lipca 2015

Data publikacji: 28 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

spółdzielcze lokatorskie prawo, lokatorskie prawo do lokalu, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, członek spółdzielni, pozwana spółdzielnia, małżonek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • spółdzielcze lokatorskie prawo, lokatorskie prawo do lokalu, przyjęcie do spółdzielni, roszczenie o przyjęcie, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa, przydział lokalu, przydzielenie lokalu, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, członek spółdzielni, umowa o ustanowienie, deklaracja członkowska, przedmiotowy lokal, śmierć matki powoda, ustanie członkostwa, termin ustalony w statucie, pozwana spółdzielnia, małżonek, wkład mieszkaniowy, zawarcie z powodami umowy, paragraf
Zobacz»

I C 432/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

pozwana spółdzielnia, lokatorskie prawo do lokalu, członkostwo, uchwała, członek spółdzielni, prawo do lokali mieszkalnych, spółdzielcze lokatorskie prawo, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, spółdzielnia, lokatorskie prawo do lokalu
 • Ważne frazy
  • pozwana spółdzielnia, lokatorskie prawo do lokalu, członkostwo, umowa zamiany, uchwała, członka pozwanej spółdzielni, członek spółdzielni, prawo do lokali mieszkalnych, spółdzielcze lokatorskie prawo, odpis wyroków sądów, odciążenie powodów, wyrok sądu wojewódzkiego, rada nadzorcza, brak interesu prawnego, uchwała walnego zgromadzenia, nieistnienie podstawy, nieważność uchwały, ustawa prawa, stwierdzenie nieważności, uchwała zarządu
Zobacz»

I C 229/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 stycznia 2016

Data publikacji: 10 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

lokatorskie prawo do lokalu, członek spółdzielni, spółdzielcze lokatorskie prawo, członkostwo, prawo do lokali mieszkalnych, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokatorskie prawo do lokalu, uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • lokatorskie prawo do lokalu, członek spółdzielni, spółdzielcze lokatorskie prawo, normatyw, członkostwo, prawo do lokali mieszkalnych, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwała rady nadzorcza, związanie spółdzielczego lokatorskiego prawa, przyjęcie w poczet członków, ustanowienie lokatorskiego prawa, ekspektatywa odrębnej własności lokalu, członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, członka pozwanej spółdzielni, przyjęcie powódki w poczet, prawo mieszkaniowe, rada nadzorcza, statut spółdzielni, aktualny stan prawny, deklaracja przystąpienia do spółdzielni
Zobacz»

I ACa 219/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 października 2013

Data publikacji: 11 marca 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

członkostwo, członek spółdzielni, pozwana spółdzielnia, spółdzielcze lokatorskie prawo, spółdzielnia mieszkaniowa, lokatorskie prawo do lokalu, lokal mieszkalny, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • statut, członkostwo, członek spółdzielni, pozwana spółdzielnia, spółdzielcze lokatorskie prawo, spółdzielcze prawo do lokali, prawo odrębna własność, członkostwo w spółdzielni, rejestr członków, spółdzielnia mieszkaniowa, zamiana mieszkania, lokatorskie prawo do lokalu, najem, obowiązek statutowy, prawo majątkowe, lokal mieszkalny, nakazanie pozwanej spółdzielni, wykreślenie powódki, uchwała, członkostwo powódki
Zobacz»

I ACa 1397/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 lutego 2013

Data publikacji: 20 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

lokatorskie prawo do lokalu, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, członek spółdzielni, pozwana spółdzielnia, prawo do lokali mieszkalnych, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • lokatorskie prawo do lokalu, uchwały organów spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, własnościowe prawo do lokalu, członek spółdzielni
 • Ważne frazy
  • lokatorskie prawo do lokalu, ojciec powoda, najemca, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, umowa najmu, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa, przyjęcie powoda w poczet, członek spółdzielni, pozwana spółdzielnia, zawarcie umowy o ustanowienie, prawo do lokali mieszkalnych, przedsiębiorstwo państwowe, złożenie oświadczenia woli, oświadczenie woli o przyjęciu, przyjęcie do spółdzielni, roszczenie o przyjęcie, spółdzielcze prawo do lokali, deklaracja, wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa, mieszkanie przedsiębiorstwa
Zobacz»

I ACa 260/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 16 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

członek spółdzielni, prawo do lokali, członkostwo, uchwała, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo, lokal mieszkalny, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uchwały organów spółdzielni, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, spółdzielnia
 • Ważne frazy
  • członek spółdzielni, prawo do lokali, rejestr członków, członkostwo, członek spółdzielni mieszkaniowych, wykreślenie powódki z rejestru, uchwała, postanowienie statutu, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo, prawo odrębna własność lokalu, potrzeby mieszkaniowe, lokal mieszkalny, ekspektatywa odrębnej własności lokalu, członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, interes spółdzielni, spółdzielcze własnościowe prawo, własnościowe prawo do lokalu, rada nadzorcza, dom jednorodzinny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Urban
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kulawik-Rudzińska
Data wytworzenia informacji: